سرگال ھند امريکہ اسٹرٹيجک انرجي بہرداري

ھندستان آ اسٹرٹيجک پٹروليم زخيرہ آني انتظام او ہمشي سدھ سنبھال آپا پھزي ہفتہ امريکہ ائے پھجي آ يکھ صلح نامہ چھکا دستخط کھزغاں ھميں گام  ائے پھجي آ ہي نوخيں دہلي آ تواني ائے سلامتي ائے وٹ آ يکھ خاص ايں گام زڑتھا
صلح نامہ چھکا دستخط ھند امريکہ اسٹرٹيجک انرجي بہرداري ائے دوہمي وزارتي بيٹھک ائے نياما کھزي آ شزغاں ہمشي پہل اپريل دو ہزار ہژد لافا سرے وزير نريندر مودي او صدر ڈونالڈ ٹرمپ ائے ہدايت چھکا بيسغيسا ہميں ڈول ائے صلح نامہ چھکا دستخط کھنغ آژ سياسي او جغرفيائي اتھل پتھل ائے صورت حال لافا نہ چھڑوئيں توانائي ائے سپلائي آر باوري
کھزي آ بيس بي بلکہ تيل ائے بھاٗ آني ناغماني ودھغ يا کھم اين بيغ ائے ديم اندرا ملک آر محافظت ملي ہمانگا کہ دو ہزار ہشت لافا بيسغيسا شعار ياد بي کہ ھميں سال جہان آر بعض مندي ائے ديم آ ہمشي وجہ آژ تيل ائے لوٹھغ بعض گھٹ بي سو شزغيسا ھند امريکہ ائے اسٹرٹيجک پٹروليم ڈنبار اندرا وزي کچوئيں تيل اير کھزو تيل ائے وزي ڈنبار ودھينغ لوٹھي تاکہ تيل ائے سپلائي لافا رکاوٹ او تيل ائے جياني بھا آني بے باور ايں صورت حال ڈوليں چيلينج آني مقابلہ کھزي آ برو
ھميں سلسلہ لافا ہڑدوئيں ملک آني نياما ٹوک توار ھميں وخت اخيري ايں مرحلہ لافا ايں ھميں وخت ھند ائے گرا پھنچ اعشاريہ سئے سئے ملين تيل زخيرہ کھنغ ائے آساقي ايں
اسٹرٹيجک انرجي بہرداري ائے روگا ھندستان او امريکہ ہڑدوئين يکھ دوہمي ائے جانچ او تجربہ آژ گيش آژ گيش فائدہ
زيرغ لافا دلچسپي اير کھنان ہڑدوئين ملک آں کاربن ڈائي آکسائيڈ پاور سائيکل چھکا بتي ائے پيداوار ائے شعبہ لافا جانچ ائے اعلان کھزا
ہڑدوئين ملک آني نياما سودا گراين خسارہ لافا دي کمي آختا ھند ھميں چھيارمي کھل آژ مزن ايں ملک ايں ہماں امريکہ آژ کچوئيں تيل گرغيں ھمشي پھجي آ ايل اين جي گرغ والا آں پھنچ مي کھل آژ مزن ايں ملک ايں ھميں ٹوک آژ ھميں پدھر بي کہ ھند ائے گرا بازار ايں جبکہ امريکہ ائے گرا تيل او گيس ائے ڈنبار او جديد اينٹکنالوجيموجود اين
لہزا ھند امريکہ اسٹرٹيجک انرجي بہر داري ہڑدوئيں ملک آني آپا ہر ڈول آژ سود مند ايں