ပါကစ္စတန်နိုင်ငံတွင် သမ္မတ၏ သဘောတူညီမှုရရှိပြီးနောက် ဟိန္ဒူဘာသာဝင်တို့၏ ထိမ်းမြားလက်ထပ်မှုဆိုင်ရာဥပဒေ အကျုံးဝင်လာပြီဖြစ်ကြောင်း။

ပါကစ္စတန်နိုင်ငံ သမ္မတ Mr.Mamnoon Hussain သည် ဟိန္ဒူဘာသာဝင်တို့၏ လက်ထပ်ထိမ်းမြှားမှု ဆိုင်ရာ ဥပဒေမူကြမ်းကို သဘောတူညီမှု ပေးအပ်လိုက်ပြီး ဤမူကြမ်းကို ဥပဒေတရပ်ဖြစ်လာစေရန် နည်းလမ်းပေးအပ်လိုက်သည်။ ယခုလအစောပိုင်းတွင် ဆီးနိတ်လွှတ်တော်က ပြင်ဆင်ချက်များ ပြုလုပ် ခဲ့ပြီးနောက် ပါကစ္စတန်နိုင်ငံ အမျိုးသားလွှတ်တော်သည် ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ဟိန္ဒူဘာသာဝင် တို့၏ ထိမ်းမြှား လက်ထပ်မှုဆိုင်ရာ ဥပဒေမူကြမ်းကို အတည်ပြုခဲ့သည်။ အဆိုပါဥပဒေသည် ဟိန္ဒူဘာသာဝင်တို့၏ ထိမ်းမြှားလက်ထပ်မှုနှင့် မိသားစုရပိုင်ခွင့် အခွင့်အရေးများကို ကာကွယ်သွားမည်ဖြစ်သည်။ ယင်းဥပဒေ တွင် ဟိန္ဒူဘာသာ အသိုင်းအဝိုင်းအတွင်း ထုံးတမ်းအစဉ်အလာများနှင့် မိရိုးဖလာ အစဉ်အလာများကို ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရန် ဖြည့်စွက်ချက်အဖြစ် အသက်မပြည့်သေးသည့် လူငယ်များ ထိမ်းမြှားလက်ထပ် မှုကို တားမြစ်ထားပြီး လက်ထပ်စာချုပ် ချုပ်ဆိုရန် အနိမ့်ဆုံး အသက်အရွယ်ကို ၁၈ နှစ်အဖြစ် သတ်မှတ် ဖော်ပြထားသည်။ ပါကစ္စတန်လွှတ်တော်သည် ဥပဒေကြောင်းအရ ကွာရှင်းပြတ်စဲမှု သဘောတရားများကို လည်း တင်သွင်းဖော်ပြထားသည်။ ယင်းဥပ ဒေသည် Balochistan, Punjab နှင့် Khyber Pakhtunkhwa  ပြည်နယ်တို့တွင် ကျင့်သုံးသွားမည်ဖြစ်သည်။ Sindh ပြည်နယ်သည် ၎င်းတို့၏ ကိုယ်ပိုင်ဖြစ်သော ဟိန္ဒူ ဘာသာဝင် ထိမ်းမြှားလက်ထပ်မှုဆိုင်ရာ ဥပဒေမူကြမ်းကို အစောပိုင်းကာလတွင် တင်သွင်းထားခဲ့ကြောင်း။