လူငယ် ၁ သိန်းတို့သည် ဂျပန်နိုင်ငံတွင် အလုပ်သင်တန်းများ ရရှိကြမည်ဖြစ်သည်ဟု Mr. Dharmendra Pradhan က ဖော်ပြလိုက်သည်။

အိန္ဒိယနိုင်ငံသည် လူငယ် ၁ သိန်းတို့ကို အစိုးရ၏ စွမ်းရည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အစီအစဉ်၏ တစိတ်တဒေသအဖြစ် ၃ နှစ်မှ ၅ နှစ်အထိ အလုပ်အကိုင် သင်တန်းများအတွက် ဂျပန်နိုင်ငံသို့ စေလွှတ်သွားမည်ဖြစ်သည်။ ဂျပန်နိုင်ငံသည် အိန္ဒိယနိုင်ငံ နည်းပညာပိုင်း အလုပ်သင်များ၏ စွမ်းရည် သင်ကြားပို့ချရေးဆိုင်ရာ ငွေကြေးကုန်ကျစရိတ်များကို အကုန်အကျခံသွားမည်ဖြစ်သည်ဟု စွမ်းရည် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနှင့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာဝန်ကြီး Mr. Dharmendra Pradhan က ဖော်ပြခဲ့သည်။ ကတ်ဘိနက်အဖွဲ့သည် “နည်းပညာပိုင်း အလုပ်သင် လေ့ကျင့်သင်တန်းအစီအစဉ်” နှင့်ပတ်သက်၍ အိန္ဒိယနှင့် ဂျပန်နိုင်ငံတို့အကြား နားလည်မှုစာချွန်လွှာလက်မှတ်ရေးထိုးမှုကို အတည်ပြုထားပြီးဖြစ်သည်ဟု ဝန်ကြီးက ဖော်ပြခဲ့သည်။ အဆိုပါစာချွန်လွှာကို အောက်တိုဘာလ ၁၆ ရက်နေ့တွင်စတင်မည့် ၎င်း၏ ဂျပန်နိုင်ငံသို့ ၃ ရက်ကြာခရီးစဉ်အတွင်း လက်မှတ်ရေးထိုးသွားရန် မျှော်မှန်းထားသည်ဟု ဝန်ကြီးက ဖော်ပြခဲ့ကြောင်း။