အေမရိကန္သမၼတMr.Donald Trump သည္ Jerusalem ၿမိဳ႕ကိုအစၥေရးႏိုင္ငံ၏ ၿမိဳ႕ေတာ္အျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳလိုက္သည္။ အေမရိကန္သံ႐ံုးကို ျပန္လည္ေျပာင္းေရႊ႕ရန္ စီမံကိန္းမ်ားကိုေၾကညာလိုက္သည္။

အေမရိကန္သမၼတ Mr. Donald Trump သည္ Jerusalem ၿမိဳ႕ကိုအစၥေရးႏိုင္ငံ၏ ၿမိဳ႕ေတာ္အျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳလိုက္ၿပီးလက္ရွိTel Aviv  ၿမိဳ႕အေျခစိုက္ အေမရိကန္သံ႐ံုးကို ျပန္လည္ေျပာင္းေရႊ႕ရန္ စီမံကိန္းမ်ားကိုေၾကညာလိုက္သည္။ယမန္ေန႔ည၌ အိမ္ျဖဴေတာ္မွ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားမွတဆင့္အမွာစကားေျပာၾကားစဥ္ အေမရိကန္သမၼတသည္ ဤကိစၥမွာအခ်ိန္ၾကာကတည္းကလုပ္ေဆာင္ရမည့္ကိစၥျဖစ္ေၾကာင္းေဖာ္ျပခဲ့သည္။ Mr. Donald Trump သည္Jerusalem ၿမိဳ႕တြင္ အေမရိကန္သံ႐ံုးတည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကိုခ်င္ခ်င္းအားျဖင့္စတင္ရန္ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာနကိုကိုညႊန္ၾကားခဲ့ေၾကာင္း။