ဝန်ဆောင်မှုကဏ္ဍပိုင်းတို့တွင် အိန္ဒိယနှင့် ဗြိတိန်နိုင်ငံတို့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန်အတွက် ဧရာမစွမ်းရည်ရှိကြောင်း ဗဟိုအစိုးရဝန်ကြီး Mr. Suresh Prabhu က ဖော်ပြလိုက်သည်။

အိန္ဒိယနှင့် ဗြိတိန်နိုင်ငံတို့သည် ပူးပေါင်းဖက်စပ်လုပ်ဆောင်ရေး နယ်ပယ်များစွာတို့အတွက် ဧရာမစွမ်းရည်ရှိနေသည့် ကုန်သွယ်ရေးနှင့် ဝန်ဆောင်မှုကဏ္ဍတို့တွင် ကုန်ထုတ်လုပ်ရေးနှင့် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ကုန်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်ပံ့ပိုးရေးကွင်းဆက်များ ဖော်ဆောင်ရေးတို့အပေါ် အတူတကွ လက်တွဲလုပ်ဆောင်သွားနိုင်သည်ဟု ဗဟိုအစိုးရဝန်ကြီး Mr. Suresh Prabhu က ဖော်ပြလိုက်သည်။ ဝန်ကြီးသည် အိန္ဒိယနိုင်ငံတွင် ဗြိတိန်နိုင်ငံ၏ အကြီးအကျယ် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများပြုနေခြင်းကို ကြိုဆိုလိုက်ပြီး နိုင်ငံအတွင်းပြုလုပ်နေသည့် နောက်ဆုံးပေါ်ပေါက်နေသော စီးပွားရေးရာ လက်ရှိအခြေအနေ အလားအလာများနှင့် ပြုပြင်မွမ်းမံမှုများကို မျှဝေဖော်ပြခဲ့သည်။ ယမန်နေ့၌ လန်ဒန်မြို့တွင် Mr. Prabhu သည် အိန္ဒိယနိုင်ငံ စက်မှုလုပ်ငန်းအဖွဲ့အစည်း၊ ဗြိတိန်နိုင်ငံ စက်မှုလုပ်ငန်းအဖွဲ့အစည်း၊ ဗြိတိန်-အိန္ဒိယ စီးပွားရေးရာ ကောင်စီအဖွဲ့နှင့် အိန္ဒိယသံရုံးတို့မှ ပူးတွဲစီစဉ်ကျင်းပသည့် စက်မှုလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ စားပွဲဝိုင်း ဆွေးနွေးပွဲတစ်ခုသို့ အမှာစကားပြောကြားခဲ့ကြောင်း။