ကမ္ဘာ့ဘဏ်သည် လက်ရှိဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွက် အိန္ဒိယနိုင်ငံ၏ ဖွံ့ဖြိုးမှုနှုန်းကို ၇.၃% ရှိလိမ့်မည်ဟု ခန့်မှန်းလိုက်သည်။

ကမ္ဘာ့ဘဏ်သည် လက်ရှိဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွက် အိန္ဒိယနိုင်ငံ၏ ဖွံ့ဖြိုးမှုနှုန်းကို ၇.၃% တွင်လည်းကောင်း ၂၀၁၉ ခုနှစ်နှင့် ၂၀၂၀ ခုနှစ်တို့တွင် ၇.၅% တွင်လည်းကောင်း ရှိလိမ့်မည်ဟု အသီးသီး ခန့်မှန်းလိုက်သည်။ အိန္ဒိယနိုင်ငံ၏ စီးပွားရေးကဏ္ဍသည် တန်ဖိုးကြီးငွေစက္ကူများ ရုပ်သိမ်းခြင်းနှင့် ကုန်စည်နှင့် ဝန်ဆောင်မှု အခွန်စနစ်တို့၏ သက်ရောက်မှုများမှ ပြန်လည် နာလန်ထူလာခဲ့သည်ဟုလည်း ကမ္ဘာ့ဘဏ်က မှတ်ချက်ပေး ဖော်ပြထားသည်။ ယမန်နေ့၌ ဝါရှင်တန်မြို့တွင် ကမ္ဘာ့ဘဏ်၏ တောင်အာရှဒေသရေးရာ ၁ နှစ် ၂ ကြိမ်ပြုလုပ်သည့် စီးပွားရေး ဆုံချက်ဆိုင်ရာ အစီရင်ခံချက်တွင် ဖွံ့ဖြိုးမှုနှုန်းသည် ၂၀၁၇ ခုနှစ်တွင် ၆.၇% မှ ၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင် ၇.၃% သို့ အရှိန်အဟုန် မြင့်မားလာမည်ဖြစ်ပြီး ပုဂ္ဂလိက ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် သုံးစွဲမှုတို့တွင် တောင့်တင်းခိုင်မာသည့် ပြန်လည်အားကောင်းလာမှုနှင့်အတူ တည်ငြိမ်မှုအဆင့်သို့ ရောက်ရှိလာမည်ဟု ခန့်မှန်းထားကြောင်း ဖော်ပြထားသည်။ အိန္ဒိယနိုင်ငံသည် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ဖွံ့ဖြိုးမှုတို့တွင် ပြန်လည်အားကောင်းလာမှုမှ အကျိုးအမြတ်ရယူရန်အတွက် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများနှင့် ပြည်ပတင်ပို့မှုများ အရှိန်အဟုန်မြင့်တင်ရန် ကြိုးပမ်းသွားလိမ့်မည်ဟု ကမ္ဘာ့ဘဏ် အစီရင်ခံချက်၏ အိန္ဒိယနိုင်ငံဆိုင်ရာ ကဏ္ဍပိုင်းတွင် ဖော်ပြထားကြောင်း။