ကတ်ဘိနက်အဖွဲ့သည် အိန္ဒိယနှင့် တခြားနိုင်ငံများစွာတို့အကြား နယ်ပယ်အဖြာဖြာတို့၌ MoU နည်းလည်မှုစာချွန်လွှာ လက်မှတ်ရေးထိုးခြင်းအတွက် ၎င်း၏ဟန့်တားလျှက်ရှိခဲ့သည့် အတည်ပြုချက်များကို ပေးကမ်းလိုက်သည်။

ဝန်ကြီးချုပ် Mr. Narendra Modi ဦးဆောင်သော ဗဟိုအစိုးရကတ်ဘိနက်အဖွဲ့သည် အိန္ဒိယနှင့် Morocco နိုင်ငံအကြား တရားဥပဒေရေးရာ နယ်ပယ်၌ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဆိုင်ရာ MoU နားလည်မှုစာချွန်လွှာ လက်မှတ်ရေးထိုးခြင်းကို အတည်ပြုလိုက်သည်။ အဆိုပါနည်းလည်မှုစာချွန်လွှာသည် ရှေ့နေများ၊ ဥပဒေရေးရာ အရာရှိများနှင့် ဥပဒေတန်း ကျောင်းသားများကို တရားဥပဒေနှင့် တရားမျှတရေးနယ်ပယ်တို့အား ဆွေးနွေးပွဲများ၊ စာတမ်းဖတ်ပွဲများနှင့် လုပ်ငန်းခွင် ဆွေးနွေးပွဲများတွင် အရေးကိစ္စများကို ဆွေးနွေးရန် အခွင့်အရေး ရရှိစေမည်ဖြစ်သည်။ ကက်ဘိနက်အဖွဲ့သည် အိန္ဒိယနှင့် Swaziland နိုင်ငံတို့အကြား ကျန်းမာရေးနှင့် ဆေးဝါးပစ္စည်းဆိုင်ရာ နယ်ပယ်၌ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး နားလည်မှုစာချွန်လွှာကိုလည်း ခွင့်ပြုလိုက်သည်။ အဆိုပါ MoU နားလည်မှုစာချွန်လွှာကို ယခုနှစ်ဧပြီလ (၉) ရက်နေ့က လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ကက်ဘိနက်အဖွဲ့သည် Suriname နိုင်ငံနှင့် Equatorial Guinea နိုင်ငံတို့နှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးအတွက် လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သော နားလည်မှုစာချွန်လွှာကိုလည်း အတည်ပြုခဲ့သည်။ လွန်ခဲ့သော ဗုဒ္ဓဟူးနေ့က ဗဟိုအစိုးရ ကက်ဘိနက်အဖွဲ့သည် အိန္ဒိယနှင့် Brunei Darussalam နိုင်ငံတို့အကြား သတင်းဖလှယ်ရေးနှင့် အခွန်များကောက်ယူရေး၌ အထောက်အပံ့ပြုရေးဆိုင်ရာ သဘောတူစာချုပ် လက်မှတ်ရေးထိုးခြင်းကိုလည်း အတည်ပြုခဲ့သည်။ အဆိုပါ သဘောတူစာချုပ်သည် အမှုအတန်းအစားနှင့်သက်ဆိုင်သော သတင်းအချက်အလက်များကို အထက်ဖေါ်ပြပါ နယ်ပယ်တို့၌ အလိုအလျောက် သတင်းဖလှယ်မှုများ ပြုလုပ်လိမ့်မည်ဖြစ်ကြောင်း။