စက်မှုလုပ်ငန်း ကုန်ထုတ်လုပ်ရေး ဖွံ့ဖြိုးမှုသည် မေလတွင် ၃.၂% သို့ ကျဆင့်သွားပြီး လက်လီရောင်းချမှု ဖောင်းပွခြင်းသည် ဇွန်လတွင် ၅% မြင့်မားလာသည်။

ယမန်နေ့၌ ဗဟိုစာရင်းအင်းဌာနမှထုတ်ပြန်ခဲ့သည့် အချက်အလက်များအရ မေလအတွင်း စက်မှုလုပ်ငန်း ကုန်ထုတ်လုပ်ရေး ဖွံ့ဖြိုးမှုသည် အဓိကအားဖြင့် ကုန်ထုတ်လုပ်ရေး၊ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားကဏ္ဍနှင့် အခြားသော အကြောင်းအချက်များကြောင့် ၇ လအတွင်း အနိမ့်ဆုံးဖြစ်သည့် ၃.၂% သို့ ကျဆင်းသွားခဲ့သည်။ မေလအတွင်း၌ စာရင်းဇယား၏ ၇၇.၆၃% ပါရှိသော ကုန်ထုတ်လုပ်ရေးကဏ္ဍသည် လွန်ခဲ့သည့်နှစ် အလားတူကာလတွင် ၂.၆% ရှိခဲ့ရာမှ အနည်းငယ်တိုးတက်လျှက် ၂.၈% သာလျှင် ဖွံ့ဖြိုးလာခဲ့သည်။ သတ္တုတူးဖော်ရေးကဏ္ဍ ထုတ်လုပ်မှုသည် လွန်ခဲသည့်နှစ် မေလတွင် ၀.၃% နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် ယခုနှစ်မေလတွင် ၅.၇% ဖြင့် များစွာတိုးတက်မှုရှိကြောင်း စံချိန်တင်ထားသည်။ FMCG ကဏ္ဍသည် အသုံးပြုသူအခြေပြု ကုန်ပစ္စည်းကဏ္ဍပိုင်းတို့တွင် အဆိုးရွားဆုံး စွမ်းဆောင်နိုင်မှုကို ပြသထားကြောင်း။