အိႏၵိယႏိုင္ငံသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ကတိျပဳထားလင့္ကစား ေျမနယ္နိမိတ္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သြားရန္ အသင့္ရွိေနသည္ဟု ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးေျပာၾကား

ယေန႔ညေနပိုင္း သတင္းေဝဖန္ခ်က္အခန္းက႑မွာ မဟာဗ်ဴဟာ ေလ့လာသံုးသပ္သူ ေဆာင္းပါးရွင္ Padam Singh ေရးသားေပးပို႔ထားတဲ့ ‘အိႏၵိယႏိုင္ငံသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ကတိျပဳထားလင့္ကစား ေျမနယ္နိမိတ္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သြားရန္ အသင့္ရွိေနသည္ဟု ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးေျပာၾကား’ အေၾကာင္း သတင္းေဆာင္းပါးကို ဆက္လက္ေဖာ္ျပသြားမယ့္အတိုင္း တင္ျပအစီရင္ခံပါရေစ။

ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီး Rajnath Singh ဟာ Ladakh အေရွ႕ပိုင္းေဒသတြင္းမွ အေျခအေနေတြႏွင့္ပတ္သက္လို႔ ေအာက္လႊတ္ေတာ္ကို ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

အိႏၵိယႏိုင္ငံက အင္ဒို-တ႐ုပ္ နယ္စပ္ေဒသ ပိုင္းျခားမႈဟာ သေဘာတူညီခ်က္ေတြ၊ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ေတြႏွင့္ ႏွစ္ႏိုင္ငံလံုး ရာစုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ သံုးစြဲလာခဲ့ၾကတဲ့ သမိုင္းအစဥ္အလာ အသံုးျပဳပံုေတြႏွင့္ နည္းနာေတြသတ္မွတ္ထားတဲ့အတိုင္း ပထဝီဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္းေတြအေပၚမွာ အေျခတည္ထားမႈကို လက္ခံယံုၾကည္ေၾကာင္း ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးက ေဖာ္ျပခဲ့ပါတယ္။

ဒါေပမယ့္လည္း တ႐ုပ္ႏိုင္ငံဘက္ကေတာ့ ၂ ႏိုင္ငံတို႔အၾကား နယ္ျခားမ်ဥ္း သတ္မွတ္ေရးဆြဲထားျခင္း မရွိေသးဘူးလို႔ ဆိုေနပါတယ္။နယ္နိမိတ္ အျငင္းပြားမႈေတြဟာ စိတ္ရွည္သည္းခံဖို႔လိုအပ္တဲ့ ႐ႈပ္ေထြးကိစၥရပ္ေတြျဖစ္ၿပီး အက်ဳိးသင့္ အေၾကာင္းသင့္ အျပန္အလွန္ လက္သင့္ခံႏိုင္တဲ့ ေျဖရွင္းခ်က္ေတြ၊ နည္းလမ္းေတြ၊ ေဆြးေႏြးမႈေတြကတဆင့္ ျပဳလုပ္သြားၾကရမယ္ဆိုတာကို အိႏၵိယႏွင့္တ႐ုပ္ ၂ ႏိုင္ငံစလံုးတို႔က တရားဝင္ သေဘာတူထားသလို ကတိကဝတ္ျပဳထားတာလည္းျဖစ္ပါတယ္။

ဒီၾကားကာလေတြမွာလည္း ၂ ႏိုင္ငံ ဆက္ဆံေရးေတြ ေနာက္ထပ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ဖို႔အတြက္ နယ္စပ္ေဒသေတြမွာ ၿငိမ္းခ်မ္းတည္ၿငိမ္ေရး ထိန္းသိမ္းသြားၾကဖို႔အတြက္လည္း သေဘာတူညီထားၾကပါတယ္။ တ႐ုပ္ႏိုင္ငံဘက္က လိုလားစြာႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့မယ္ဆိုရင္ေတာ့ နယ္စပ္ေဒသေတြအတြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ တည္ၿငိမ္ေရး ကေမာက္ကမျဖစ္မႈေတြ အဆံုးသတ္ၿပီးေျမာက္သြားေစႏိုလိမ့္မယ္လို႔ ၂ ဖက္စလံုးက သိရွိထားၾကပါတယ္။

အိႏၵိယ တပ္မေတာ္သားေတြရဲ႕စိတ္ဓာတ္ဟာ အလြန္ျမင့္မားမႈရွိတယ္လို႔လည္း ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးက ေဖာ္ျပခဲ့ပါတယ္။ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ရဲ႕ ခရီးစဥ္ေရာက္ရွိတာျခင္းဟာ မိမိတို႔ရဲ႕ ရဲေဘာ္ရဲဘက္ တပ္သားေတြအေနႏွင့္ တႏိုင္ငံလံုးဟာ ၎တို႔ေနာက္မွာ ရပ္တည္ေနၾကတယ္ဆိုတာကို နားလည္ထားၾကေၾကာင္း အတည္ျဖစ္ေစလိုက္ပါတယ္။

မိမိတို႔ ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရးအတြက္ Ladakh ေဒသမွာ ေတာင္တန္းျမင့္မားလွၿပီး အလြန္ဆိုးရြားလွတဲ့ ရာသီဥတုအေျခအေနေတြမွာ အမိေျမကို ကာကြယ္ေနၾကတဲ့ တပ္မေတာ္သားေတြကို ေထာက္ခံပံ့ပိုးရာမွာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္တခု အတည္ျပဳသြားၾကဖို႔အတြက္ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးက လႊတ္ေတာ္ကို တိုက္တြန္းေတာင္းဆိုခဲ့ပါတယ္… စသျဖင့္ ေဆာင္းပါးရွင္ Padam Singh ေရးသားေဖာ္ျပထားတာကို နိဂုံးခ်ဳပ္ အစီရင္ခံ တင္ဆက္လိုက္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ။