آخرین اخبار- 2020/3/26

وزیر مالیه، خانم “نیرملا سیتارامن” یک بسته کمکی جامع را برای بخش ضعیف اقتصادی جامعه اعلام کرده است.

این بسته کمکی با نام ” پرادان منتری غریب کیلان” به ارزش 1.7 لک کرور روپیه هندی میباشد.

1.) بیمه 50 لکی برای قهرمانان مبارزه با کرونا  

2) صندوق ثبات بازارهای بورس

برای جوامع فقیر و بخشهای آسیب پذیر 

  1. A) بمقدار 5 کیلو برنج / گندم بطور مجانی برای سه ماه آینده 
  2. B) بمقدار 1 کیلو دال بطور رایگان برای سه ماه آینده 

اینها علاوه بر حق امتیاز ماهانه خواهد بود. این تمهیدات به ارزش 80 کرور تهیه و تدارک دیده شده است.

موارد اضافی فوق در 2 قسط موجود خواهد بود.

CASH TRANSFER or DBT

انتقال نقدی یا از طریق سیستم DBT

1) زارعان: 2هزار روپیه از اقساط سالانه 60 هزار روپیه تا هفته اول ماه اپریل 2020 به حساب شان منتقل میشود.

2) مزد روزانه ” قانون ضمانت استخدام روستایی ملی گاندی” به 202 روپیه در روز افزایش یافته است. این کار 2 هزار روپیه بیشتر را در اختیار مستفید شوندگان قرار میدهد که در مجموع 5 کرور خانواده از این کار بهره میبرند. 

3)  سالمندان/ بیوه زنان و افراد معلول در دو قسط 1 هزار روپیه بیشتر دریافت خواهند کرد. در این زمینه نیز بیش از 3 کرور نفر از این کمک ها مستفید خواهند شد. 

4) زنان دارای حساب بانکی نیز ماهانه 500 روپیه را در مدت 3 ماه دریافت خواهند کرد. 

5) تحت برنامه کمک به زنان زیر خط فقر، 80 کرور خانواده نیز به مدت 3 ماه بطور مجانی گاز سوخت خانگی دریافت خواهند کرد. 

6) در این مدت گروه های زنان مستقل تحت عنوان ماموریت ملی معیشت روستایی ” دین دیال”، برای تجارت خود نیازی به وثیقه 20 لکی ندارند. از این روند نیز 70 کرور رئیس فامیل بهره مند خواهند شد.

7) دولت هند سهم صندوق تأمین کارمندان و کارفرمایان  (EPF) را برای سه ماه آینده برای کلیه مؤسساتی که کمتر از 100 کارمند داشته باشند ، پرداخت می کند ، 90٪ آنها که کمتر از 15 هزار روپیه در ماه درآمد دارند. با این کار 80 لک کارمند و 4 لک کارفرما از این مزایا برخوردار خواهند شد. 

8) طرح  صندوق تأمین کارمندان با توجه به بیماری همه گیر کرونا اصلاح می شود تا دستمزد غیر قابل بازپرداخت تا 75 درصد به مدت 3 ماه اصلاح شود که با این اصلاحات کارگران / کارمندان مستفید خواهند شد. این اصلاحات در مجموع برای  4.8 کرور کارگر فایده میرساند. 

دولت هند یک صندوق رفاه کارگران ساختمانی دارد که ارزش آن 31 هزار کرور میباشد که  3.5 کرور کارگر ساختمانی در آن ثبت نام کرده اند. دستورالعملهایی به دولتهای ایالتی داده شده است كه از بودجه لازم برای پشتیبانی از كارگران ساختمانی در زمان مشكلات استفاده كنند.

“صندوق معادن منطقه ای” در اختیار مقامات ولسوالی ها قرار گرفته است تا برای تکمیل و توانایی آزمایشات و جدا سازی طبی و فعالیت های مربوط به سلامتی کارگران معدنی مورد استفاده قرار گیرد.