آغاز اولین بازدید سفیرسازمان ملل برای میانمار از کشورمذکور

ایلچی نوین سازمان ملل متحد برای میانمار کرس تائین شرانیربرجینر اولین بازدیدش از کشورمذکور را امروز شروع می کند و مذاکرات راجع به حقوق بشر و بحران پناهندگان روهنگیا را انجام خواهد داد. یک بیانیه سازمان ملل متحد گفت که سفیر کبیر سویس به آلمان که در ماه اپریل منصوب شد با مقامات میانمار، سازمان های نژادی مسلح و رهبران جامعه مدنی ومذهبی دیدار و گفتگو خواهد کرد. کرس تائین شرانیربرجینر بدنبال بازدیدش از میانمار به بنگله دیش سفر خواهد کرد که هفت لک روهنگیای مسلمان در کمپ ها بعداز رانده شدن توسط یک کمپائن نظامی از خانه های شان پناه برده اند