اداره هوا شناسی هند موسم بارندگی عادی برای امسال را پیشگویی نموده است

در یک  خبر خوب به کشاورزان که بطور عمده متکی به موسم بارندگی می شوند احتمال می رود که کشور امسال شاهد بارش عادی موسم بارندگی شود. مدیر عمومی اداره هواشناسی هند، دکتر کِ ج رمیش ضمن اطلاع دادن به رسانه ها در دهلی  جدید راجع به پیشگویی موسم بارندگی جنوب غرب گفت که از لحاظ مقدار، احتمال می رود که بارش موسم بارندگی میان ماه جون و ماه سپتامبر ۹۷ فیصد حد وسط دراز مدت با اشتباه مدلی ۵ فیصد اضافی و یا منفی باشد. موسم بارندگی عادی تلقی می شود اگر بارش متوسط میان ۹۶ تا ۱۰۴ فیصد حد وسط دراز مدت باشد. دکتر رمیش گفت که کشور سومین موسم بارندگی عادی کامیاب  را تجربه خواهد کرد و امکان خیلی کم یک موسم بارندگی دارای کمبود وجود دارد. دکتر رمیش اظهار داشت که توزیع خوب بارش در سراسر کشور وجود خواهد داشت