ارتش اسلحه های کی-۹ وجرا و ام۷۷۷هاویتزر را بدست آورده است

ارتش بروز جمعه، توپخانه های جدید و تجهیزات، از جمله کی-۹ وجرا و  ام ۷۷۷ هاویتزر را در مرکز توپخانه دئولالی در ولسوالی نیشیک در مهارشراتا، استنباط کردند. مراسم ایراد در حضور نرمیلا سیتارمان، وزیر دفاع و ژنرال بیپن راوت، رئیس ارتش صورت گرفت. علاوه بر ام۷۷۷ آمریکایی هاویتزر  و کی-۹ وجرا، سومین سیستم اسلحه “کامیون تفنگ حمل و نقل خودرو” برای حمل برخی از اسلحه های موجود در خدمت با کشور معرفی شد، در حالی که کی-۹ وجرا یک تفنگ توپخانه ای خود به خود است. مراسم ایراد در حال حاضر پیش از تشکیل اولین هنگ، هر کدام شامل حدود ۱۸ اسلحه از ام۷۷۷ و وجرا در حدود اواسط سال آینده می آید. برای خرید ۱۴۵ ام۷۷۷، هند در نوامبر ۲۰۱۶ قرارداد خود را با ایالات متحده تحت برنامه فروش نظامی خارجی برای ۵۰۷۰ کرور روپیه وارد کرد.ام۷۷۷، که در عملیات در عراق و افغانستان مورد استفاده قرار می گیرند، می تواند به آسانی توسط هلیکوپتر به مناطق با ارتفاع بالا انتقال شود.