اردوهای هند و سری لنکا  تربیت مشترک ۱۳ روزه برگزار می کنند

اردوهای هند و سری لنکا  تربیت مشترک ۱۳ روزه با تمرکز روی افزایش قابلیت همکاری در پونه که از فردا شروع می شود، برگزار خواهند کرد. برنامه تحت عنوان ” میترا شکتی سال ۲۰۱۷ میلادی، پنجمین برنامه این تربیت مشترک مابین اردوهای دو کشور می باشد. مامور ارشد وزارت دفاع گفت که تمرین مذکور در پونه  از ۱۳ الی ۲۵ اکتوبر صورت خواهد گرفت. سلسله تربیت میترا شکتی یکی از ابتکارات اساسی همکاری دفاعی مایبن دو کشور از سال ۲۰۱۳ میلادی بوده است. چهارمین برنامه ، سال گذشته در سری لنکا منعقد شده بود.