اردو آمریکی : در سوریه، دو عضو خدمات آمریکی و دو غیر نظامی آمریکی میان قربانیان استند

در سوریه، اردو آمریکی گفت که دو تن عضو خدمات آمریکی و دو نفر غیر نظامی آمریکی میان آنهایی قرار دارند که طی یک انفجار وجود دارند درحالیکه دیروز گشت زنی می کردند.قوماند مرکزی ایالات متحده گفت که یکی از غیرنظامیان کارمند وزارت دفاعی می باشد و دیگر یک پیمانکار است.گروه دولت اسلامی مسؤلیت این حمله را بدوش کشیده است. مردم محلی گفتند که در شهر مانبیج طی گشت زنی آمریکی ۱۶ تن کشته شدند.انفجار مذکور در یک مارکیت اتفاق افتاد که خیلی پر شلوغ بود.