ارن جیتلی : دولت برای حفظ کامل نفع موسسات مالی و سپرده گذاران متعهد است

آقای ارن جیتلی وزیر مالیه هند گفته است که دولت برای حفظ کامل نفع موسسات مالی و سپرده گذاران از طریق فیصله نامه و لایحه بیمه سپرده سال ۲۰۱۷ میلادی متعهد است.آقای جیتلی در یک تویت اظهار داشت که لایحه مذکور نزد کمیته دائمی پارلیمان در تعلق می باشد و دولت مرکزی به هدف و منظور این لایحه متعهد است. نظرات اش میان بیم و ترس روی ایمنی سپرده های بانکی ابلاغ گردید.در یک تویت آقای اِس.سی.گرگ سکرتر امور اقتصادی اظهار داشت که لایحه پیشنهاد شده، حفظ حقوق فعلی سپرده گذاران هدف دارد.