استرالیا به هند در دومین مسابقه بین المللی تی ۲۰ کرکت دیشب در گوهاتی با هشت وکت شکست داده است

استرالیا به هند در دومین مسابقه بین المللی تی ۲۰ کرکت دیشب در گوهاتی با هشت وکت شکست داده است. باؤلنگ هالی جاسون و بهترین بازی موسیز به  استرالیا در حاصل کردن موفقیت کمک کرد. از یک هدف ۱۱۹ رن تعقیب کرده استرالیا فقط در ۳.۱۵ اوور ۱۲۲ رن حاصل کرد. با این پیروزی سری سه مسابقه اکنون با یک یک برابر است. سومین و آخرین مسابقه بروز جمعه در حیدر آباد بازی کرده خواهد شد