استرالیا روز چهارشنبه در دهلی جدید، هند را با ۳۵ دوش در اُ دی آی نهایی شکست داد

استرالیا روز چهارشنبه در ورزشگاه فیروز شاه کوتلا در دهلی جدید، هند را با ۳۵ دوش در اُ دی آی    نهایی شکست داد تا سری ۵ بازی ۳-۲ را محکم کند. با پیگیری هدف پیروزی ۲۷۳ دوش، میزبان تمام در ۲۳۷ دوش در ۵۰ اور تعیین شده، از بازی خارج شدند. روهیت شرما، معاون کاپیتان هند، ۸۰۰۰ دوش را در کریکت اُ دی آی  تکمیل کرد. او ۵۶ دوش را ثبت کرد. پیش از این، پس از برنده شدن تاس، و انتخاب برای بات، استرالیایی ۲۷۲ دوش را در ۵۰ اور تعیین شده با از دست دادن ۹ ویکت، ساخت. عثمان خواجه  سکوری بالای ۱۰۰ را ثبت کرد. بونیشور کمار سه ویکت گرفت. راویندرا جادیجاه و محمد شامی هر یک دو ویکت را به اشتراک گذاشتند و کلدیت یادو یکی را ادعا کرد.