اعطاء بسته نجاتی به پاکستان میان حملات تروریستی

نویسنده: اشوک هاندو

مترجم : هماددوال

بعد ازمباحثات طولانی چندین ماه ها صندوق بین المللی پول عاقبت کار راحت دیگر مالی به پاکستان اعطاء نموده است. مشاور به صدراعظم پاکستان درباره امور اقتصادی دکتر حفیظ شیخ گفت که راحت مذکور در اولین دوره مشاورت ها بین پاکستان و تیم مهمانی آی اِم اِف تصویب شد. آی اِم اِف در سه سال آینده شش بلیون دالر امریکی به پاکستان برای مقابله با بحران مالی اش فراهم خواهد نمود. اسلام آباد در قرض عمیق است و در ایفا نمودن مسئولیات مالی اش و اداره اقتصاد کشور کمبودی ۱۸ بلیون دالر دارند.

هشت ماه پیش وقتیکه عمران خان منحیث صدراعظم کشور منتخب شد او گفته بود که او برای راحت آی اِم اِف تقاضا نخواهد کرد اگر برای چنین کمک شرایط سخت عاید شوند. او بیشتر بر دوستان اش مثل چین ، عربستان سعودی و یو اِی ای اعتماد داشت. ولی آی اِم اِف برای بسته هزینه شرایط تازه را افزوده است و عمران خان تقریباً تمام شرایط  آی اِم اِف را قبول کرده است. شرایط مذکور شامل اصلاحات شدید پولی و ترتیب مجدد مالی، افزایش نرخ های مالیات برای ایجاد در آمدهای عالیتر، اصلاحات ساخت فراگیر، جلوگیری اعانه های و تصویب نرخ های اسعار تعیین شده بازار می باشند.

عمران خان بر رکارد گفته است که او مالیات و قیمت های برق و گاژ را افزایش نخواهد داد طوریکه آن مردم را مواجه مشکلات مزید خواهد کرد. اقدامات مذکور معنی کاهش در آمد ها و افزایش تورم پول دارد. کشور قبلاً مواجه افزایش قیم تمام اقلام لازمه می باشد. فشار از نیروی کار اقدام مالی هم نقشی بازی نموده است طوریکه پاکستان قبلاْ در فهرست خاکستری بود و رسک شامل شدن در فهرست سیاه داشت.

آن که صدراعظم  پاکستان هر دوی وزیر مالی اسد عمر و والی بانک دولتی پاکستان تارق باجوا را بر طرف نمود و آنها را با مقامات اسبق آی اِم اف، عوض نمود اشاره می کند که اقتصاد کشور مواجه افتاد سریع است. انکشاف جی دی پی به ۹. ۳ در صد کاهش یافته است و تورم پول به ۴. ۹ در صد رسیده است. ذخایر اسعار خارجی به فقط ۹ بلیون افتاده است. در چنین وضع آزورده عمران خان هیچ چاره ای جز قبول کردن شرایط آی اِم اِف ندارد. این اشاره می کند که پاکستان نیازمند سیستم مالی می باشد که دو عنصر مهم را کنترل کند. یکی تروریزم با مشت قوی باید جلو گیری شود تا صلح و جریان وجوه برای عملیات انکشافی صورت گیرد و دوم تصامیم سیاسی کشور باید به دولت ملکی داده شود و ارتش باید نقش خود را به نگهداری امنیت کشور محدود سازد.

کمک هزینه سازمان های تروریستی در پاکستان برای جامعه جهانی نگرانی عمده گردیده است که کشور را از گرفتن قروض نرم از کشور های دیگر و موسسات بین المللی باز دارد که برای  تسریع اقتصاد کشور از حرج و مرج موجوده ضروریست. اخیراً افزایش در حملات تروریستی در پاکستان وجود داشته است. تازه ترین میان آن بر هوتل پنج ستاره ای در شهر گوادار بلوچستان می باشد. در این حمله ۵ نفر هلاک شدند که مسئولیت برای اش توسط اردوی آزادی خواهی بلوچستان گرفته شد. قبلاً ۱۴ نفر در ولسوالی هرنایی در بلوچستان هلاک شدند وقتیکه مسافرین برای پیاده شدن از سرویسی هدایت شدن و با ضربه گلوله هلاک کرده شدند. آنها شامل پرسونال نیروی دریای پاکستان بودند. نهضت تجزیه طلبی در بلوچستان از دیر زمان ادامه دارد و توسط  اردوی آزادی خواهی بلوچستان رهنمایی می شود. مردم بلوچستان شکایت می کنند که باوجود بودن بزرگترین ولایت پاکستان و سرشار تمام انواع منابع طبیعی ، آن فقیر ترین ولایت کشور می ماند.

در حقیقت مردم بلوچستان مخالف شدید راه روی اقتصادی چین و پاکستان می باشند که بیشتر قسمت آن از بلوچستان می گزرد ولی برای ولایت هیچ مفاد ندارد.حمله بر هوتل پنج ستاره ای منحیث اظهار نفرت علیه اتباع چینی که در این پروژه کار می کنند دیده می شود. بیشتر آنها در این هوتل دوران بازدید های تجارتی اقامت دارند . راحت توسط آی اِم اِف بهترین راحت موقتی برای اداره کشور می باشد. رهبریت پاکستان باید برای نفع خود اش بررسی کامل وضع را انجام دهند.