افزایش کشمکش ما بین امریکا و ایران

نویسنده: آصف شجاع

مترجم : محمد انظر نجمی

حسن روحانی، رئیس جمهور ایران اعلان کرده است که ایران بعضی از تعهداتش تحت پلان مشترک عملی جامع یا جِ سی پی اُ اِی را پس می گیرد. این اعلامیه در پاسخ استقرار نظامی اخیر در خاور میانه بوسیله امریکا تحت قوماند خود رئیس جمهور دونالد ترمپ که بعد از مامور شدن بعنوان رئیس جمهور امریکا از پیمان ذروی عقب کشی نمود، به عمل آمد. امریکا پس از عقب کشی از پیمان جِ سی پی اُ اِی این چنین تصامیم پیاپی علیه ایران گرفته است که کشمکش ما بین این دو کشور را توسعه نموده اند.

امریکا، تحت پالیسی نوین ایران پریزیدینت ترمپ از یک روش سر سخت نسبت به ایران دنبال نموده که تحت آن وی قیودات بر علیه ایران مجدداً تحمیل نموده که در اثر اجرای پیمان جِ سی پی اُ اِی از میان برداشته شده بودند. از آن پس، امریکا کل قوای پاسدار انقلاب ایرانی را بعنوان “تروریست” به فهرست آورد. این اولین مرتبه بود که امریکا سایر جناح یک دولت خارجی را بعنوان تروریست نامزد کرد. ماه گذشته هم، امریکا از اعطاء معافیت به چند کشور مثل هند، چین و کوریای جنوبی برای واردات نفت از ایران انکار ورزیده سابقه ای را تغییر نمود که پیشرویش باراک اوباما دنبال می نمود.

این اقدام امریکا هم اکنون یک سناریو پر تصادف ما بین ایران و امریکا ایجاد نموده و در اثر اطلاعات اخیر استخباراتی امریکا که ایران برای حمله کردن بر منافع امریکایی در خاور میانه طرحریزی می نماید، بد تر گردیده است. در اثر این چنین اطلاع هم که امریکا بعنوان موثق فکر می کند، کشتی طیاره بردار قوای بحری امریکای ابراهم لینکن به سوی منطقه خاور میانه روان گشت. در پاسخ این قدم امریکا، یک جلسه شورای عالی امنیت ملی ایران برگزار شد که در آن برای پس گرفتن بعضی تعهدات ایران تحت پیمان جِ سی پی اُ اِی تصمیم گرفته شد. شورای عالی امنیت ملی ایران به ریاست آقای حسن روحانی رئیس جمهور ایران می باشد که به جامعه جهانی اطمینان داد که این تصمیم بر عقب کشی ایران از پیمان جِ سی پی اُ اِی دلالت نمی کند؛ بلکه این فقط یک ترتیب موقتی تحت شرایط فعلی می باشد. این تصمیم غنی سازی اورانیوم را  شامل دارد و ضرب الاجل میانجی تحمیل شده خویش بوسیله ایران ۶۰ روزه گردیده است.

در عین زمان، طرفین دیگر این پیمان ذروی تصمیم امریکا برای عقب کشی از توافقنامه ذروی و تحمیل مجدد قیودات بر علیه ایران را بعنوان بدبختانه قرار داده اند. اتحادیه اروپا، یک جانب عمده پیمان مذکور برای نگهداری این پیمان تمام مساعی ممکنه را به خرج داد که بی ثمر ماند. اگر کشمکش فعلی جریان می یابد و ایران از تصامیم اش دنبال می کند، پس ممکن است که قدم آینده امریکا تقدیم نمودن مسئله ذروی ایران در شورای امنیت سازمان ملل باشد که تنش ها ما بین این دو کشور را وخیم تر ساخته می تواند. وقت فرارسیده که جامعه بین المللی از جمله اتحادیه اروپا هر دو طرف مخالف، امریکا و ایران را بر میز مذاکرات بیاورند و یک حل قابل قبول این مسئله را در یابند.

خاور میانه بعلت یک عده مسایل هم اکنون مواجه با هرج و مرج و نا آرامی می باشد و تصادف ما بین ایران و امریکا نه فقط برای منطقه بلکه برای سایر جهان تباهی آور به اثبات خواهد رسید. هند همیشه می گفته است که با تصمیم سازمان ملل و نه از طرف کدام کشور منفرد خواهد ایستاد. هند برای یک حل قابل قبول به هر دو طرف مخالف هم تقاضا نموده است. تحمیل مجدد قیودات بر ایران بوسیله امریکا امنیت انرژی هند را نیز تحت تاثیر آورده  چون ایران یک کشور مهم فراهم کننده نفت به هند می باشد. هند یک کشور دوست هر دو ایران و امریکا می باشد و کشمکش ما بین این دو دوستانش به نفع دهلی جدید نیست.