امروز در جام جهانی هاکی، کانادا در ساعت ۵ بعد از ظهر در مقابل آفریقای جنوبی بازی خواهد

امروز در جام جهانی هاکی، کانادا در ساعت ۵ بعد از ظهر در مقابل آفریقای جنوبی بازی خواهد کرد، در حالی که هند با بلژیک در ساعت ۷ بعد از ظهر در گروه سی مسابقات در بھبنیشور روبرو خواهد شد. دیروز، در مسابقات گروه دی، آلمان با یک هدف منحصر به فرد در یک مسابقه سخت پاکستان را شکست داد، در حالی که هلند در آغاز مسابقات مالزی را با تفاوت ۰-۷ شکست داد.