امنیت پیش بازدید فردا صدراعظم از لیه سخت تر می شود

با توجه به بازدید فردا نریندر مودی صدراعظم از منطقه لداخ در جمو و کشمیر، امنیت در شهر لیه سخت تر شده است.صدر اعظم در دوران این بازدید، سنگ تهداب تونل زجیلا ۲.۱۴ کلومتر از طریق ریموت کنترل خواهد نهاد.این پروژه توسط کابینه مرکزی در ماه جنوری سال روان برای فراهم نمودن اتصال سطح آب و هوا در لداخ تصویب شده بود.قرار است که صدراعظم به مراسم اختتامیه جشن قرن تولدی خوشوک باکولا رینکوه نوزدهمین رهبر معروف روجانی و مصلح بودایی خطاب کند و در آن مراسم یک تعداد بزرگ مهمانان بین المللی مهم شرکت خواهند کرد.صدراعظم دومین مرتبه بعد از سال ۲۰۱۴ میلادی از ناحیه لاداخ سفر می نماید