انتخابات عمومی آینده پاکستان برای  پارلمان و مجالس ولایتی در ۲۵ جولای برگزار می شود

انتخابات عمومی آینده پاکستان برای  پارلمان و مجالس ولایتی در ۲۵ جولای برگزار می شود. این بر اساس فرمانی است که روز گذشته توسط رئیس جمهور پاکستان ممنون حسین امضا شده است. کمیسیون عمومی انتخابات پاکستان در یک نامه رسمی هفته گذشته،  از رئیس جمهور خواست تا اجازه برگزاری انتخابات بین ۲۵ تا ۲۷جولای را بدهد. دوره کاری دولت کنونی در ۳۱ ماه می به پایان خواهد رسید