انتقاد نواز شریف از تصمیم کمیسیون انتخابات برای استقرار سربازان در داخل شعبه های رای گیری

نواز شریف، صدراعظم  سابق پاکستان، از تصمیم کمیسیون انتخابات برای استقرار سربازان در داخل مراکز  رای گیری انتقاد کرده است، گفت که حزب او مخالف تلاش هایی است که بنیان برای “انجینری” نتایج انتخابات عمومی انتخابات ۲۵جولایی انجام داد. ضمن صحبت با  روزنامه نگاران در لندن جائیکه همسرش کلثوم در حال درمان سرطان گلو است، شریف گفت که او و دخترش مریم در روز جمعه به پاکستان برمیگردند. آن  صدراعظم سه مرتبه ۶۸ ساله که در سال گذشته درقضیه پرونده پاناما توسط دیوان عالی کشور رد صلاحیت شده است، در حال حاضر رهبر عالی حزب پاکستان مسلم لیگ –  ن می باشد .