اولین جلسه وزارتی دو جمع دو هند و جاپان

نویسنده: سمن شرما

مترجم: دی دی سوامی

اولین جلسه دو جمع دو وزارتی خارجه و دفاع هند و جاپان در دهلی جدید دائر گردید. وزیر دفاع جاپان آقای توشیمیتسو موتگی با همتای خود بالترتیب وزیر امور خارجه هند دکتر اِس شنکر و وزیر دفاع هند آقای راجنات بحث و مذاکره داشت. جلسه دو جمع دو آغاز بهبودی مناسبات دو جانبه و تعمیق ارتباط استراتژیک است. مشارکت استراتژیک هند و جاپان از سال ۲۰۰۰ بر سطح مامورین بین گروه های کار دائر می گردیده است که اکنون به سطح وزارتی، ترفیع نموده شده است.

 اولین پیشنهاد جلسه دو جانبه در دوره صدراعظم اسبق اتل بیهاری واجپئی و صدراعظم اسبق جاپان یوشیرو موری در ۲۰۰۰ و ۲۰۰۱ ارائه گردیده بود. طی بیانیه مشترک، هر دو دهلی جدید و توکیو گفتند که ترورستها که از بیرون پاکستان فعالیتهای ترورستی را انجام می دهند، یک اخطار وخیم به صلح و امنیتی منطقوی است. بیانیه مشترک از کوریای جنوبی خواستار شد که همه اسلحه تباهی دست جمعی و موشک های خود هدایت شونده همه دوررس ها را در تطابق با  فیصله نامه های مربوط شورای امنیت ملل متحد، از بین ببرد.

جلسه دو جمع دو وزارتی با نظربه بازدید صدراعظم جاپان شینزو آبه از هند در اواخر ماه روان برای اشتراک در کنفرانس سالانه سران هند و جاپان، دائر گردید. کنفرانس سالانه سران از سال ۲۰۱۴ تدریجاً روبه رشد دارد.

اولین بار ارتباط دو جانبه هند و جاپان در سال ۲۰۰۶ فروغ یافته بود و بعد از آن تمرینات مشترک نظامی در سال ۲۰۰۷ ترتیب داده شد که از جمله اینها تمرین مالابار یک جزو مهم است. جاپان از سال ۲۰۱۵ بحیث عضو،  در این شرکت می ورزیده است.

درسال گذشته ارتش هند و قوای زمینی جاپان، اولین تمرینات مشترک داشتند. این تمرینات مبنی بر ضد تروریزم بود. مذاکرات در باب تمرینات مشترک هوایی در حال جریان می باشد. این موضوع در جلسه وزارتی دو جمع دو نیز مورد بحث و مذاکره قرار گرفته بود. تمرین طیاره جنگنده توقع می رود که به زودی جامه عملی به پوشد.

جاپان دو جمع دو بر سطح وزارتی با شش کشور دارد. هند تنها با جاپان و ایالات متحده دارد. هر چند در ماه سپتامبر سال روان در حاشیه اسامبله عمومی ملل متحد، وزرای امور خارجه ایالات متحد، هند و جاپان و استرالیا،  اولین بار برای مذاکرات چهار جانبه، جلسه داشتند. تقریباً دو هفته پیش همه چهار کشور، نسبت ضد تروریزم، اولین تمرین عملی، روی میز بعمل آوردند.

تجلیل گران اظهار نظر می کنند که نگه داری صلح در منطقه هند و پاسفیک، در جلسه دو جمع دو مسلط ماند و به نطق صدراعظم نریندرمودی در بانکوک در ماه جاری، درکنفرانس سران آسیای شرقی نیز اشاره نموده شد. در بانکوک صدراعظم متذکر پیشقدی اقیانوس هند و پاسفیک، بحرنوردی آزادانه و صلح و ثبات شده بود.

مناسبات هند و جاپان با تعدادی از پروژه ها مانند قطارهای سرعت عالی  که سردست می باشد، روبه رشد می نماید. با تعداد زیادی پروژه های دفاعی پیشنهاد شده، این مورد فشارعمیقتر قرار داده می شود. طی جلسه دو جمع دو وزارتی، طرفین اظهار آرزوی نتیجه زودی مذاکرات قرار داده تحصیل خدمات عبور نمودند که مزید به افزایش همکاری دفاعی بین دو طرف کمک می نماید. هند یک مامور رابط جاپان را در مرکز اطلاعات منطقه اقیانوس هند در گروگرام استخدام می کند.

جلسه وزارتی دو جمع دو تعمیق چهار جانبی همکاری تکنولوژی ها مانند تکنولوژی ربوت و نقلیه زمینی بی راننده افزایش یافت. دی آر دی اُ هند با همتای جاپانی خود در موضوعات مختلف همکاری می نماید.