اولین مسابقه یک روزه بین المللی کرکت میان تیم هند و آستریلیا امروز در چنایی برگزارمی شود

اولین مسابقه از سلسله پنج مسابقه یک روزه بین المللی بازی کرکت میان تیم هند و آستریلیا امروز در چنایی برگزارمی شود. این مسابقه روز و شبانه روزی  قرار است در  ساعت یک و نیم بعد از ظهر شروع شود. بعد از یک پیروزی بزرگ در برابر تیم سری لنکا، تیم هدف هندی به رهبری ورات کوهلی یک نمایش جامع علیه تیم آستریلیا خواهد بود