اِن آی اِی پنجمین مجرم را در ضمن قضیه ترور لیتپوره سال ۲۰۱۷ میلادی دستگیر کرده است

آژانس تحقیقات ملی اِن آی اِی پنجمین مجرم ارشاد احمد ریشی  را در ضمن قضیه ترور لیتپوره سال ۲۰۱۷ میلادی دستگیر کرده است.۳ تروریست مربوطه جیش محمد حمله را انجام  دادند. ۵ پرسنل سی آر پی اِف در حمله شهید شدند و تمام ۳ تروریست در رویا رویی بهلاکت رسیدند. در بیانیه ای اِن آی اِی گفت که ریشی یک توطئه چی کلیدی دریافت شد که حمایت منطقی به شکل پناه و انتقال تروریست ها شناسایی مرکز گروه سی آر پی اِف  قبل از حمله فراهم نمود. آن گفت که مجرم بازداشت شده یک کارمنده فعال  سازمان تروریست ممنوع جیش محمد می باشد.