اِن آی ای یک متهم حمله چندیل ۲۰۱۵که در آن ۱۸ سرباز به شهادت رسیده بودند ،را باز داشت کرد

 در یک پیشرفت عمده آژانس تحقیقات ملی یا اِن آی ای، نئورم پریم کانتا سینگ، متهم  حمله چندیل ۲۰۱۵ را باز داشت کرد. پریم کانتا یک متهم حمله ای است که در سال ۲۰۱۵ در ولسوالی چندیل ولایت منی پور رخ داد. در آن حمله ۱۸ سرباز به شهادت رسیده بودند. پریم کانتا در یک عمل مشترک اِن آی ای و پلیس منی پور باز داشت شد. این متهم از سال ۲۰۱۵ رو پوش بود. اِن آی ای و یک محکمه در امفال این متهم را یک مجرم اعلام شده خوانده و علیه وی یک حکم دستگیری غیر ضمانتی اجرا کرده بود. آژانس می گوید که این متهم با یک سازمان تروریستی قدغن شده تعلق دارد و در حمله بر ارتش دست داشت. متهم انعام یک لاک روپیه روی سرش داشته بود.