ایالات متحده وکوریای جنوبی روی شرایط برای مشغولیت دیپلوماتیک  دیگر با کوریای شمالی موافقه کرده اند

ایالات متحده وکوریای جنوبی روی شرایط برای مشغولیت دیپلوماتیک  دیگر با کوریای شمالی موافقه کرده اند. معاون رئیس جمهور ایالات متحده مائیک پینس گفت که این بالقوه به مذاکرات مستقیم با واشنگتن بدون شرایط قبلی منجر شده می تواند . وی ضمن صحبت کردن با روزنامه واشنگتن پوست هنگام باز گشت نمودن از بازی های زمستانی اولمپک در کوریای جنوبی گفت که اداره ترمپ کمپائن زیاد ترین فشار اش علیه پیانگ یانگ را برقرار خواهد داشت اما در عین حال برای مذاکرات امکان پذیر آماده خواهد بود. امکان مذاکرات بعد از چندین ماه تنش میان پیانگ یانگ، سئول و واشنگتن روی تعقیب تسلیحات هسته ای  توسط کوریای شمالی آمده است. وزیر خارجه ایالات متحده ریکس تیلرسن گفت که این قبل از وقت می باشد که به این رسیدگی کنیم که آیا تازه ترین تحولات  نشانگر آغاز یک روند دیپلوماتیک اند