ایران برای پایین آمدن از تعهدات خود تحت توافق هسته ای تصمیم می گیرد

نویسنده : آصف شجاع

مترجم : محمد آصف جاه 

ایران اعلام کرده است که وی که بیشتر از تعهدات خود در توافق هسته ای خارج می شود که در ماه جولایی 2015 میلادی با قدرت های جهانی توافق نموده بود. دلیل ایران در پس این اقدام اینیست که اتحادیه اروپا نتوانسته است به تعهدات خود به توافق هسته ای پایبند باشد، ایران نیز موظف به انجام همان کارها نیست. از زمان خروج یک جانبه ایالات متحده از توافق هسته ای ، ایران و اتحادیه اروپا برای حفظ پیمان با تفاهم بین آنها سخت کوشی می کردند. اتحادیه اروپا اطمینان خواهد داد که وعده های اقتصادی که تحت توافق هسته ای به ایران قول داده شده بود به وی برسند تاکه ایران بتواند به تعهدات خود طبق توافق هسته ای در مورد حفظ محدودیت های برنامه هسته ای خود ادامه دهد. 

آقای علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی هسته ای ایران بیشتر منطق ایران در پشت این تصمیم به تفصیل شرح داد. طبق دکتر صالحی ، ایران این حق را دارد که “به تدریج کاهش یابد”، این بخشی از تعهدات ، به دلیل عدم موفقیت اتحادیه اروپا در حمایت از آنها است. موصوف اظهار عقیده نموده كه طرف های اروپایی نتوانسته اند به اندازه كافی دسترسی ایران به تجارت خارجی را حفظ كنند که که با تحمیل قدغن های آمریکا مسدود شد، لذا ایران تصمیم گرفته تا درآینده از تعهدات خود براساس این توافق خارج شود.

در هفته گذشته یک خبرگزاری ایرانی گزارش داد که جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران، به رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپا نوشته و این فیصله را مبنی بر عقب نشینی بیشتر از تعهدات خود برای محدود کردن فعالیت های تحقیق و توسعه ذروی خود اعلام کرده بود. براساس این فیصله ، ایران به خاطر تسریع در غنی سازی اورانیوم ، سانتریفیوژها را ایجاد می کند. معهذا ،اقدامات جدید “صلح آمیز” خواهد بود تا جایی که تحت نظارت آژانس انرژی هسته ای بین المللی انرژی هسته ای قرار گیرند و اگر قدرتهای اروپایی قولهای خود را حفظ كنند ، می توانند معكوس شوند.

با این وجود ، تصمیم اخیر ایران برای کاهش تعهدات خود ، نباید به عنوان پایان توافق هسته ای تلقی شود.

با این وجود، فیصله اخیر ایران برای کاهش تعهدات خود را نباید به عنوان پایان توافق هسته ای دانست. بجای این ، باید آن را در نظر دارند تا اتحادیه اروپا را تحت فشار قرار دهد تا اطمینان حاصل شود که ایران منافع اقتصادی خود را سریعتر بدست می آورد. فی الواقع ، اتحادیه اروپا ، تحت رهبری فرانسه ، بخاطر حفظ توافق هسته ای سعی نمود و اثبات این امر طی نشست گروه بیست واضح شدند که در فرانسه برگزار شد. به دعوت رئیس جمهور فرانسه امانوئل ماکرون، جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران جهت ریدار مذکور به بیاریتز آمد، جایی که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا نیز حضور داشت. اگرچه این سعی رئیس جمهور فرانسه به مذاکرات واقعی میان ایالات متحده و ایران بحد اعلی نرسید، آن نمایانگر تلاش های بی سابقه ای می باشد که مساعی که برای حفظ پیمان انجام داده می شوند.

در این اوضاع  که مناقشه مابین ایالات متحده آمریکا و ایران روز به روز بیشتر افزایش می یابند و مسائل مربوط به دستگیری تانکرها در خلیج فارس، وضعیت را بیشتر بدتر کرده است. این امر برای همه طرفها حتمی می سازد که تلاش های صمیمانه برای خنثی کردن بحران انجام دهند. ایالات متحده به همین دلیل پالسی خود را برای “فشار حداکثر” بر ایران حفظ کرده است و تحت پالیسی مذکور دولت آمریكا ناسازگار بوده است که هر کشوری را که از ایران نفت بخرد تحریم می کند. معهذا ، این پالیسی فلسفه اساسی توافق هسته ای ایران را محدود می کند که تضمین کرده بود، ایران به دلیل تعهدات خود برای مهار برنامه هسته ای خود ، از مزایای اقتصادی برخوردار خواهد شد.

هند از نزدیک این تحولات را مشاهده می کند طوری که موقعیت ایران به عنوان منبع مهمی از انرژی ، سهام هند بسیار زیاد است. ایران در زیر همسایگی گسترده هند هم قرار دارد، لذا صلح و ثبات این منطقه برای هند اهمیت بسیار زیاد دارد.انتظار می رود که قدرت های جهانی به زودی بحران هسته ای ایران را بگونه دوستانه حل کنند.