باؤلر تیم کرکت هندی بهونیش کمار هشت جارا صعود نموده به مقام بیست و دوم در تازه ترین رتبه بندی آی سی سی رسیده است

باؤلر تیم کرکت هندی بهونیش کمار هشت جارا صعود نموده به مقام بیست و دوم در تازه ترین رتبه بندی آی سی سی رسیده است که بهترین در دوره بازی اش می باشد. این بدنبال کارکرد چشم گیرش در اولین مسابقه آزمائیشی علیه افریقای جنوبی در کیپ تاؤن رخ داده است. کمار شش وکت را در دواننگز افریقای جنوبی در مسابقه ای که هند با ۷۲ دوش از دست داد حاصل کرده بود