باخت هند به افریقای جنوبی در بازی یک روزه بین المللی کریکت

دیروز هند با از دست دادن پنج ویکت در بازی یک روزه بین المللی کرکت یا اُ دی آی بازی را به افریقای جنوبی واگذار نمود. هند در ۲۸ دور ۲۰۲ هدف را تعیین کرد. در این حال افریقای جنوبی توانست هدف مذکور را در ۲۵.۳ دور با کسب ۲۰۷ دوش پوره کند. قبلاً در بخش توپ زنی هند در بازی ۵۰ دور ۲۸۹ دوش کرد که در آن بازی، شکھر دھون۱۰۹ دوش و ویرات کوهلی ۷۵ دوش را انجام دادند.