باران های ناگوار زندگی ۱۹۹ نفر را در جاپان گرفته است

تعداد تلفات در رکورد های بارندگی که بخش هایی از جاپان را ویران کرده اند، به ۱۹۹ نفر افزایش یافته است. سخنگوی دولت گفت: عملیات جستجو پس از بدترین فاجعه مربوط به آب و هوا در جاپان طی بیش از سه دهه ادامه دارد. حداقل ۱۴۰۰۰ خانه و ساختمان به علت سیلاب در ولایت اوکایاما آسیب دیده اند.