بازدید شاهزاده ولیم از بریتانیا از شرق میانه

شاهزاده ولیم از بریتانیا با صدراعظم اسرائیل بنیامین نیتان یاهو و رئیس جمهور فلسطین محمود عباس در دوران یک سفر به شرق میانه که طی آن وی با پناهندگان سوری نیز ملاقات خوهد کرد، مذاکرات خواهد نمود. سخنگوی شاهزاه ولیم در لندن گفت که دوک کیمبرج اولین عضو خانواده پادشاهی است که یک بازدید رسمی از اسرائیل و خاکهای فلسطینی را از طرف حکومت بریتانیا از بیست چهارم تا بیست و هشتم ماه جون انجام می دهد که از اردن شروع می شود