بازدید موفق آمیز صدر اعظم از خلیج

نویسنده: پدم سینگ

مترجم : هما ددوال

مناسبات هند با شرق میانه از تغیرات بزرگ مشاهده کرده اند از زمانیکه صدر اعظم نریندرا مودی زمام امور را بدست گرفت. در چهار سال گذشته رشته ها بین دو طرف به سطح استراتژیک برده شده اند. مسافرت سه ملتی صدر اعظم به فلسطین ، امارات متحده عرب و عمان دسترس هند به یکی  از مهمترین  نواحی جهانی را استحکام بخشیده است. بعد از تکمیل بازدید موفق از فلسطین صدر اعظم مودی از ابو ظهبی و دبئی بازدید کرد. در دبئی صدر اعظم در ششمین سران دولت جهانی مهمان افتخاری بود جایکه او درباره تکنالوژی و انکشاف خطابه کلیدی را ارایه نمود.

 صدراعظم مودی با رئیس جمهور امارات متحده عرب و با حاکم ابو ظهبی شیخ خلیفا بن زاید الناحیان و با ولیعهد شیخ بن زاید النحیان مذاکرات اجرا نمود. او با امیر امارات متحده عرب محمد بن راشد المختوم  هم ملاقات کرد.

 مذاکرات سطح هئیتی بین دو طرف هم وجود داشتند. تنها مهمترین کرار داد به مناسبات انرژی هند با یو اِی ای بود.  کنسرسیوم شرکت های هندی تحت رهنمای اُ وی اِل یعنی اُ اِن جی ویدیش لمیتد  به شمول آی اُ سی و بی پی آر اِل هم امضا شدند یاد داشت تفاهم درباره نیروی بشری بین هند و یو اِی ای هم امضا شد. در امارات ۳.۳ ملیون کاربند هندی زندگی می کنند. یاد داشت تفاهم بین وزارت راه آهن هندی و شعبه فدرالی سرک و اداره حمل و نقل یو اِی ای هم برای تسهیل تحصیلات درباره راه آهن ها هم امضا شد.

 آقای مودی گفت که او این بازدید را منحیث بازدید از همسایه توسعه یافته دریایی می نگرد. وزارت امور خارجه هندی در بیانه ای گفت که هند با امارات مشارکت چند منظوره با هند دارد در این مشارکت ما سطون های جدید می افزاییم. هند سطون اقتصادی را می افزاید و همین آژانده این دولت بوده است وقتیکه آن با جهان عرب و با خلیج بالخصوص معامله می کرده است. صدر اعظم هندی از دولت و حاکم ابو ظهبی برای فراهمی زمین برای تعمیر معبد هندو در امارات سپاسگزاری نمود.

در اخرین مرحله مسافرت مذکور صدراعظم مودی از مسقط بر دعوت سلطان قابوس بن سعید بازدید نمود. سلطان و صدراعظم هندی درباره علاقه مندی متقابله درباره مسایل دو جانبه، منطقوی و جهانی تبادل نظرات کردند. مباحثات در محیط دوستانه و صمیمانه اجرا شدند. دو طرف تاکید نمودند که هند و عمان منحیث همسایگان دریایی در اقیانوس هندی و دریایی عربی مناسبات  نزدیک و تاریخی داشته اند. آنها اشاره نمودند که مناسبات دو جانبه نزدیک و تاریخی مشتمل تبادلات فرهنگی و تجارتی درخشان دریایی به مشارکت استراتژیک اساس اعتماد و احترام متقابله توسعه یافته اند. دو طرف درباره وضع فعلی مناسبات دو جانبه ، همکاری محکم امنیتی و دفاعی اظهار اطمنان نمودند و برای توسعه مزید همکاری شان به نواحی جدید علاقمندی متقابله بشمول فضا امنیت سائبر ، امنیت انرژی ، انرژی تجدید شدنی و امنیت خوراک  موافقت نمدند. دو طرف از امضای چندین قرار داد و ۸یاد داشت تفاهم دوران بازدید مذکور حسن استقبال کردند که همکاری دو جانبه بین دو کشور را مضافاً استحکام و توسعه خواهند داد.

هند و عمان درباره مسایل بین المللی و منطقوی مفاد متقابله بشومل وضع امنیت در آسیای غربی، شرقی میانه و آسیای جنوبی تبادل نظارات کردند. مباحثات ثمر بخش و تعمیری دو طرف را قادر ساختند که نظریات و نگرانی های یک دیگر را درک کنند و به فهمند. بازدید صدراعظم از خلیج به مناسبات دو جانبه محکم جهت جدید بخشیده است.