بازدید وزیر خارجه هند از سری لنکا برای استحکام مناسبات

نویسنده: دکتر اِم. ساماتا

مترجم: هما ددوال

دکتر اِس جیشنکر وزیر امور خارجه هند برای ملاقات با هفتمین رئیس جمهور جدید سری لنکا گوتابیا راجاپاکسا در کولمبو حضور داشت. او دعوت نامه صدراعظم هند برای بازدید از هند را تقدیم نمود.رئیس جمهور جدیداً منتخب شده دعوت نامه مسافرت به هند در ۲۹ نوامبر ۲۰۱۹ را قبول کرد. این اولین مسافرت رسمی ماورای بحار رئیس جمهور جدید سری لنکا خواهد بود. با فرستادن وزیر امور خارجه برای ملاقات با آقای راجا پاکسا، هند پیامیه ای مثبت را ابلاغ نموده است که دهلی جدید برای همکاری با دولت جدید و استحکام مناسبات دو جانبه برای مفاد متقابل آماده است. بعلاوه هند، امریکا ، پاکستان ، ایران و چین هم به آقای گوتابیا راجاپاکسا تبریکات تقدیم نموده اند. اتحادیه اروپا درباره فیصله محتاط بود و از رئیس جمهور جدیداً منتخب شده برای احترام از تعهدات حقوق بشری ملت جزیره ای تقاضا نمود.

پیروزی مصمم گوتابیا راجاپاکسا نیروی اِس اِل پی پی را استحکام خواهد داد. رئیس جمهور اسبق سری لنکا و برادر گوتابیا راجاپاکسا، مهیندا راجا پاکسا توقع می رود صدراعظم کشور بگردد. در آن مورد هند با آن دولت معامله خواهد داد که منحیث غیر حساس نسبت به نگرانی های هند در ناحیه اقیانوس هند درک شد . معهذا باید درک شود که در سابقه دوران جنگ چهارم ایلم، گوتابیا راجاپاکسا منحیث سکرتر دفاع با مقامات هندی همکاری نزدیک داشت. این میکانیزم برای سری لنکا برای شکست دادن اِل تی تی ای کار کرد. سری لنکا میکانیزم را منحیث موفقیت درک می کند و برای استحکام امنیت ملی کولمبو بوسیله میکانیزم همآنند در پرتو تهدیدات غیر میراثی جدید در ناحیه اقیانوس هندی برای همکاری هند خواهد نگرایست.

اعلامیه انتخاباتی اِس اِل پی پی این نظریه را منعکس نمود و آن تذکر نمود که سری لنکا برای تضمین امنیت منطقوی و معامله با ملل عضوی سارک و بیمتیک با هند همکاری نزدیک خواهد داشت. اِس اِل پی پی قبل از انتخابات واضح نمود که آن از فیصله نامه ملل متحد راجه به مصالحه مجدد ملل متحد و مسائل اعتماد احترام نخواهد کرد.

هند توقع دارد که دولت جدید سری لنکا نسبت به نگرانی های امنیتی دهلی جدید در ناحیه اقیانوس هندی، در انکشاف زیر بنات بندر و نیز در نظارت بنادر حساس خواهد بود. سری لنکا شریک مهم در تحمیل اقدام نوار و سرک چین می باشد. کیرایا دادن بندر همبنتوتا برای ۹۹ سال به چین در سال ۲۰۱۷ توسط دولت سری سینا توسط اِس اِل پی پی مورد مخالفت قرار شد و آن برای بررسی مجدد قرار داد های امضا شده وعده نمود اگر بر سر اقتدار آید.

اِس اِل پی پی برای انکشاف سیستم تشویق مجدد اقتصادی ملی هم وعده نمود که شامل انکشاف بنادر گاله، کانکسان تورایی و ترنکومالی و فرودگاه‌ها در متّالا و کاتونایاکه قول داده است. سریلانکا به‌هم سایگان آسیایی برای بتحقق رساندن این بصیرتش خواهد نگریست. این ممکن است فرصت‌ها را برای کارکردن با دولت جدید سریلانکا به‌هند فراهم نماید.

ضمن تبریک نمودن به‌ آقای گوتابیا رئیس جمهور نامزد گفته است که آنکشور بخاطر پیشرفت بیشتر در مسایل دوجانبه و پروژه‌های کیفیت عالی تحت ابتکار ناحیه و جادۀ چین آماده به‌ کارکردن با او است. لذا دولتِ جدید سریلانکا می‌تواند تصامیم قبلی دربارۀ پروژه‌های چین را ادامه بدهد بعلت اینکه باوجود بار وام، چین یک شریک استراتژیکی مهمی سری لنکا است.

نتیجۀ انتخاباتی برای سمت رئیس جمهور سری لنکا نشانگر آن است که تصامیم سیاسی که توسط دولت اتحاد بعد از ۲۰۱۵ در طول ۵ سال گذشته گرفته شده، بحق مردم نبوده است. آنها حتماً در زمینه‌های اقتصادی، امنیتی و سیاست خارجی تغییر بیابند. لزومی دارد که هند از فرصت‌های جدید استفاده کند و چالش‌ها را بپذیرد که ممکن است بعلت تشکیل دولت جدید در سریلانکا بوجود بیایند. کار زیادی منحصر بر رهبری جدید سریلانکا خواهد بود. بازدید قریب‌الوقوع سری لنکا در هفتۀ آیند از هند انتظار می‌رود همکاری آینده دوجانبه و منطقه‌ای مابین این دو کشور همجوار نزدیکی را روشن بسازد.