بازدید وزیر دفاع هند از جاپان به روابط دو جانبه تقویت می بخشد

نویسنده: پروفیسور راجا رام پاندا

مترجم: محمد انظر نجمی

 آقای راج نات سینگ وزیر امور دفاع هند بازدید دو روزه ای بروز های دوم و سوم سپتامبر از جاپان نموده و قرار است بروز های پنجم و ششم سپتامبر از جمهور کوریا بازدید نماید. هر دو بازدید مذکور نظر به ظهور فعالیت های فکری ژیو استراتژیک در منطقه هند و  پاسفیک حایز اهمیت دامنه دار می باشند. وزیر مذکور با همتاهایش مذاکرات سودمند و تبادل نظرات روی یک عده مسائل دو جانبه و منطقوی بخاطر تضمین نمودن صلح و ثبات در منطقه هند و پاسفیک داشت.

آقای سینگ ریاست مشترک دیالوگ سالیانه وزارت دفاع با همتایش تاکیشی ایوایا را بعهده داشت. هدف این دیالوگ تحکیم بیشتر روابط ویژه استراتژیک و جهانی هند و جاپان بمنظور افزایش اشتغال دفاع و امنیتی دو جانبه مابین دو کشور مذکور می باشد. آقای سینگ با آقای شینزو آبه صدراعظم جاپان نیز ملاقات داشت. نظربه روابط دفاعی روبه افزایش شان، هر دو هند و جاپان برای بعمل آوردن انکشاف مشترک سکوهای نظامی عمده هم اکنون تصمیم گرفته اند. دوران بازدید آقای سینگ پیشنهادات مخصوص چون ابتکارات مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

یک رویداد برجسته بازدید آقای سینگ مذاکرات اش با همتای جاپانی اش راجع به مسئله از دیر باز در حال تعلیق فراهمی طیاره آب و خاکی یو اِس- ۲ بوسیله جاپان به هند می باشد. فی الواقع، از سایر حیطه همکاری دفاعی دو جانبه بررسی شد. این مذاکرات، بحث و بررسی روی وضع رویهمرفته در منطقه هند و پاسفیک را جائیکه چین حضور نظامی اش را می افزاید، نیز پوشش کرد. هند، جاپان و امریکا جزو تمرینات بحری سالیانه مالابار می باشند که حصول عملیات بزرگتر باهمی میان قوای بحری سه کشور مذکور را هدف دارند. تمرینات قوای بحری سه جانبه مالابار از اواخر سپتامبر تا اوایل اکتبر سال جاری برگزار خواهند شد. این بازدید میان تنش روبه افزایش مابین هند و پاکستان روی مسئله کشمیر صورت گرفت و آقای سینگ به رهبران جاپانی درباره دسیسه کاری  زشت  اسلام آباد روی کشمیر در وقتی آگهی داد که پاکستان برای بین المللی ساختن این مسئله تصمیم گرفته است.

این مطلب که وزیر امور دفاع هند مسئله حمایت چین به پاکستان روی تصمیم دولت مرکزی هند برای لغو نمودن وضع خاص جمو و کشمیر را با همتای جاپانی اش مطرح کرد، مطابق اقدام دیپلماتیک هند برای توضیح دادن وضعیت اش روی کشمیر به کشور های دوست می باشد. هند روی مسئله آزادی دریانوردی در ناحیه هند و پاسفیک فشار دیپلماتیک بر چین را ادامه دارد.

بیانیه هند و جاپان چند روز بعد از اعتراض دهلی جدید روی مداخلت بیجنگ در دریای چین جنوبی جنجال برانگیز بغرض مقابله کردن با کمپائن آن کشور علیه تصمیم دولت نریندر مودی روی ماده ۳۷۰ صورت گرفت. بیانیه مشترک صادر شده بعد از جلسه دو جانبه ای با ایوایا حاکیست : ” وزرای یاد شده اعتراف کردند که صلح و ثبات اقیانوس های هند و پاسفیک برای تضمین نمودن سعادت و خوشحالی منطقه هند و پاسفیک و سایر جهان مهم می باشد و روی وضع امنیت فعلی در هند و پاسفیک از جمله تحولات روی شبه جزیره کوریا و در دریای چین جنوبی تبادل نظرات نمودند”. آقای سینگ دوران ملاقات اش با صدراعظم جاپان توضیح داد که جمو و کشمیر یک جزو لاینفک هند می باشد و الغای ماده ۳۷۰ برای مردم آن ولایت شمالی سودمند خواهد شد. آقای سینگ به آقای آبه گفت که پاکستان هیچ حق مشروعی روی جمو و کشمیر ندارد. این توضیح حایز اهمیت است بعلتی که توقع می رود آقای آبه در حاشیه اسامبله عمومی سازمان ملل در اواخر ماه جاری با آقای مودی ملاقات کند.

بیانیه مشترک مذکور، بیانیه بصیرتی مودی و آبه در اکتبر ۲۰۱۸ را نیز تذکر نمود که در وی این دو رهبر آسیایی تعهد محکم شان را برای بطور مشترک فعالیت نمودن در جهت یک منطقه هند و پاسفیک  آزاد و باز تکرار نموده بودند. قرار است  هند و جاپان ما قبل جلسه سران سالیانه جاپان و هند در اواخر سال جاری، برای پیشرفت همکاری بخاطر صلح و سعادت منطقه هند و پاسفیک اولین دیالوگ وزارتی  خارجه و دفاع  دو بر دو بدارند. هر دو جانب عزم محکم شان را برای تمدید تمرین اقدامات ضد مین  سه جانبه جاپان – هند- امریکا ( مینکس) نیز ابراز داشتند. مینکس در ماه  جولای گذشته صورت گرفته بود.