بحث و مباحثه شورای امنیت سازمان ملل متحده راجع به خشونت در طول سرحد  غزه- اسرائیل

شورای امنیت سازمان ملل متحد یک جلسه اضطراری را برای بحث و مباحثه راجع به خشونت در طول سرحد غزه – اسرائیل که جان های بیش از ۵۰ فلسطینی را دیروز بدنبال گشایش سفارت خانه ایالات متحده در بیت المقدس گرفت برگزار نمود. جلسه مذکور بدنبال تقاضای کویت برای اجلاس بعد از کشتارهای فلسطینی ها در تیراندازی اسرائیلی ضروری گردید. بیش از ۱۲۰۰ نفر در احتجاج های توده ای مجروح شدند. معهذا این فوراً واضح نبود که نتیجه اجلاس شورا که در آن هیچ بیانیه مشترک داده نشد چه شده می تواند. ضمناً سرمنشی سازمان ملل متحده انتونیو گوتیرس در یک تویت گفت که از تشدید شدید خشونت بدنبال رویداد مذکور خیلی مضطرب و نگران می باشد و اظهار داشت که این برای هرکس ضروریست که نشانگر زیاد ترین خودداری برای اجتناب نمودن از  زیان دیگر زندگی گردد