برگزاری کمپ های مشورتی در کاتمندو توسط سفارت هند

سفارت هند در کاتمندو کمپ های مشورتی در بهیراوا ، بوتوال و برتپور از هفدهم تا دهم سپتامبر برگزار نمود. دروان این کمپ ها خدمات ثبت نام سازی به بیش از شش صد شهروند هندی ساکن در این شهر ها و نواحی متصله فراهم نمود. اطلاعات و مشورت ها راجع به خدمات دیگری کنسولی نیز در این کمپ ها داده شد. این کمپ ها با همکاری عمیق اتاق تجارتی بهیراوا ، بوتوال و فاکولته طبی برتپور برگزار شدند. کمپ های مشابهی در پوکهارا بروز های ۱۷-۱۶ سپتامبر برگزار خواهد شد