بنگله  دیش سری لانکا را در مسابقه ترافی نداهاس تونتی تونتی دیشب در کولمبو با پنج وکت شکست داد

بنگله  دیش سری لانکا را در مسابقه ترافی نداهاس تونتی تونتی دیشب در کولمبو با پنج وکت شکست داد . مهمانان با کمک ۷۲ دوش مشفق الرحمان که نات آوت ماند هدف ۲۱۵ دوش را وقتی بدست آوردند که دو بال باقی بودند. میزبانان که از آنها برای توپ زنی  تقاضا کرده بودند ۲۱۴ دوش بزیان شش وکت در بیست اور معین ساختند. از جانب سری لانکایی ، کوسل پریرا ۷۴ دوش ساخت در حالیکه سهم کوسل میندیس ۵۷ دوش بود. این یک پیروزی ضروری برای بنگله دیش بود زیرا که آنها در اولین مسابقه شان علیه هند شکست خورده بودند