بنیامین نتانیاهو صدراعظم حاکیست که اسرائيل عملیات خود در سوریه را ادامه خواهد داد

بنیامین نتانیاهو صدراعظم حاکیست که اسرائيل عملیات خود در سوریه را ادامه خواهد داد. نتانیاهو این مطلب را دیروز در بیت المقدس اظهار داشت که وی این امر را به ایالات متحده و روسیه  واضح نمود که اسرائیل مطابق ضروریات امنیتی خود عمل خواهد نمود.نظرات اش آستانه شرح دادن اصول یک قرار داد بین المللی برای سوریه مابعد جنگ ابلاغ شدند.یک بیانه آمریکا و روسیه روز شنبه برای تفاهم متقاضی کاهش و حذف نهایی مبارزین خارجی تصدیق نمود