تروریزم و دیالوگ نمی توانند با هم کار کنند

نویسنده: آشوک هاندو

مترجم: محمد نوید جعفری

 عمران خان صدراعظم پاکستان از یک مدت طولانی خواستار احیای پروسه مذاکرات با هند شد. موصوف اظهار داشت که این تنها  راه برای حل و فصل همه مسایل مابین دوکشور می باشد. وی همین مطلب را به موقع سنگ تهداب گذاری دهلیزکرتارپور صاحب تکرار نموده بود و بارها همین سخن را تکرار کرده است. به گفته وی که  دولت اش ،حزبش و ارتش پاکستان در جستجوی بهبود روابط با هندوستان می باشند. آقای خان گفت که این امر به نفع پاکستان نیست که تروریستان را برای بکار بردن قلمرو های پاکستان برای فعالیت چنین اجاره دهد و وی هر گز در این اختاریه نه خواهد داد. صاحب هیچ نمی تواند در این مباحثه نفص را پیدا کند که  خیر وعافیت حقیقی مردم هر دو کشور در روابط دو جانبه عمیق قرار دارند. تا اندازه ای  سخنان عمران خان در حقیقت گفتار عاقلانه می باشد ولی حقایق زمینی مختلف استند بعداز بدست گرفتن زمام امور منحیث صدراعظم پاکستان نخستین اقدامات که وی گرفت آن این بود که وی انجمن ها ی در رأس حافظ سعید را از فهرست گروه تروریستی از بین برد. در این جا نهاد فلاح انسانیت و جماعت الدعوه شامل بودند که شریط سعید بعنوان جنه های لشکر طیبه بکار می برد. سازمان ملل متحد حافظ سعید دسیسه کار حملات ممبی را به حیث تروریست جهانی اعلان کرده است و برای وی یک انعام ۱۰بلیون دالر امریکایی تعیین نموده است اما وی در پاکستان آزادانه زندگی می کند. مساعی برای آوردن وی در مسیر اصلی در حال جریان می باشد تا حزبش ملی مسلم لیک برای مسابقه جوی در انتخابات و کنترول گرفتن قدرت سیاسی آن کشور اجازه یابد

 در مدت اوایل صدر روز دولتش ، عمران خان دیده بانی برخی از مدارس مشکوک را از بین برد به گفته وی مدارس به تروریزم هیچ ربط ندارند. او به خوبی می داند که بسیار از مدارس تحت نظارت بین مللی قرار دارند و بوسیله سازمان های مشکوک امداد مالی میگیرند. اطفال و جوانان معصوم پاکستانی در چنین حوزه های علمی شستوشی مغز می شوند

 اگر چه مراسم سنگ تهداب گذاری بنیاد دهلیز کرتاپور صاحب خالصاً ابتکار دینی بود، آقای خان و اقامه کردن مسله کشمیر برای سیاسی کردن این سعی کرد. حملات توسط تروریستان مستقر در پاکستان مداوماً ادامه می بابد. اخیراً آنها به یک گروه مذهبی در امرسر مورد حمله قراردادند که در آن ۳۰ تن گشته و ۲۰ زخمی شدند

 به نظر میرسد که در تلاش تجدید تروریزم این یک کوشش برای بوجود آوردن تنش های فرقه گیرایانه در این ایالت بود. نارنجگ های استفاده شده در این تهاجم نشان تولید پاکستانی داشتند و مورد اصل حمل هیچ شک و تردید باقی نماند و حتی کوپال سینگ چاولا رهبر طرفدار خالصتان ضمن تبریک گفتن به عمران خان و جنرل باجواک رئیس ارتش پاکستان در مراسم سنگ تهداب گذاری بنیاد دهلیز کرتاپور صاحب مشاهده شد

  لذا این امر وضع است که یک فرق بزرگ مابین رفتار وگفتار عمران خان وجود دارد. در این پس منظر توقع آقای خان که هند جلو بیاید و وارد پروسه دیالوگ گردد کاملا بی جا است. خانم سشما سوراج وزیر امور خارجه هند در واضع نمودن این امر هیچ دیر نکرد که مذاکرات بعمل آورده نمیتوانند تا وقتیکه پاکستان فعالیت های تروریستی علیه هند متوقف نکنند. ترور و مذاکرات نمی توانند با هم کار کنند

 پاکستان برای درک کردن هند نیازمند است که تروریزم مهمترین موضع برای هند می باشد و تا وقتیکه وی اقدامات سرسخت ، قابل روحیت و جامع برای معامله به آن نخواهد گرفت ، هیچ  مواعظ برآورد نشود. اسلام آباد باید نه تنها به هند بلکه سرفصل جهان ثابت کند که وی بطور جدی مخالف دهشت افگنی است و بخاطر از بین بردن این هر اقدام ممکنه انجام میدهد. روزکه این چیز اتفاق خواهد افتاد وی نخواهد دید که هند از ادامه مجدد پروسه مذاکرات عقب کشی می نماید