ترکیه در مورد قتل خاشوگی علیه دو مقام سعودی اظهار کرده است

در ترکیه درخواست برای تقاضاهای توقیف برای معاون رئیس جاسوسی اسبق عربستان سعودی و متفق اسبق جانشین شاهزاده محمد بن سلمان در مورد قتل ژورنالیست خاشوگی تقدیم شده است.دفتر محکمه عمومی ولایت استانبول این درخواست را علیه ژنرال احمد عصری و سعود القحطانی در محکمه کیفری ارائه داد. رسانه های محلی به بیانیه رسمی اظهار داشتند که این احتمال وجود دارد که عصری و قحطانی از برنامه ریزان کشتار جمال خاشوگی هستند. به گزارش خبرگزاری رویترز، به نقل از یک مقام ارشد ترکیه گفته است که مقامات عربستان سعودی اقدامات رسمی علیه فعالیت های اقتصادی عربستان را انجام نمی دهند.