تشویق صدراعظم مودی از بازیکنان فتبال زیر ۱۷ سال

صدراعظم نریندرمودی گفته است که وی در بازیکنان فتبال که در جام جهانی فیفا شرکت ورزیدند یک جرقه مشاهده کرده و ازیشان خواسته است که این را اولین گام سفر بزرگ عنوان کنند. آقای مودی این بازیکنان را دیروز دعوت کرد و آنان را تشویق داد. آقای مودی که طی اولین  مساقه تیم هند با تیم ایالات متحده در استیدیوم جواهر لال نهرو حضور داشتند گول جیکن سینگ را تذکر داد و  گفت که این گول باعث انبساط بود.