تعداد هلاک شدگان در زلزله روز یک شنبه به ۴۵۰ رسید

تعداد هلاک شدگان در زلزله روز یک شنبه ۷.۳ ریشتر که منطقه سرحدی شمالی مابین ایران و عراق به ۴۵۰ رسید.آورده اند که  بیش از هفت هزار نفر جراحات دیده اند. طبق رسانه دولتی هر دو کشور مذکور، نجات دهندگان برای آنهایی که تاکنون تحت خرابه درگیر اند، تلاش می کنند. زلزله مذکور ایالات مختلف ایران را به لرزه در آورده ولی ولایت کرمان شاه در کوه های زاگروس، که ایران و عراق را تقسیم می کنند، بطور شدید آسیب دیده است. یک آژانس امدادی ایرانی گفت که ۷ هزار نفر نیازمند پناه می باشند. جناب آیت الله علی خامنه ای تسلیت خود ارائه نموده و از تمام نجات دهندگان و امداد گران و آژانس های دولتی برای بعمل آوردن همه مساعی ممکنه بخاطر کمک مردم متاثره تقاضا کرده است.قرار است که آقای حسن روحانی رئیس جمهور امروز از مناطق آسیب دیده زلزله دیدن کند