تقاضای سازمان ملل متحد ازدولت میانمار برای بازگشت صدها روهینگیا

سازمان های سازمان ملل متحد از دولت میانمار تقاضا کرده اند تا توافقنامه ای را برای بازگشت صدها هزار روهینگیا که از خشونت های نظامی فرار کرده اند، اجرا کنند. سازمان ملل متحد ، کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد و اداره انکشافی، روز گذشته اعلام کردند که آنها به دنبال پیشرفت قابل ملاحظه ای جهت بهبود شرایط در دولت روهینگیا هستند، جایی که حدود ۷۰۰۰۰۰روهینگیا پس از یک حمله وحشیانه نیروهای نظامی در آگست گذشته پس از حمله ستیزه جویان به امنیت میانمار به بنگلادش فرار کردند.