توافق نامه مبادله ارز دوجانبه هند و جاپان

نویسنده: ادتیا راج داس

مترجم: نوید جعفری

در پس زمینه که هند ظهور مجدد منحیث اقتصاد سریعترین رو به رشد، تکمیل  یک توافق مبادله ارز دو جانبه ملبغ ۷۵ملیون دالر امریکی با جاپان به عنوان یک گام کمک کننده در جهت ایجاد ثبات در اقتصاد جهانی دیده می شود. پس از آن که جاپان اخیراً قرارداد مشابهی با چین را برای مبادله ارز ۳۰ ملیون دالری آمریکی امضا نموده ، توافق نامه هند و جاپان بطور مقدماتی هدف بهبودی اعتماد به مارکت مبادله ارز و سرمایه گذاری هند دارد. این قدم اعتماد سرمایه گذاران خارجی را در ثبات اقتصاد هند تقویت خواهد کرد. این اعلان قابل توجه طی نشست جلسه سران سالانه میان نریندر مودی صدراعظم و همتای جاپانی اش آقای شینزو آبه در توکیو بعمل آمد. پیمان مبادله ارز دو اقتصاد عمده آسیایی را برای مبادله کردن ارزهای محلی خود را هم به روپیه هند و ین جاپانی در برابر دالر آمریکی تا ۷۵ ملیون دالر آمریکی، قادر خواهد ساخت.

تحلیلگران می گویند این معامله کمک بزرگی به هند خواهد بود، چون وی در هنگام کاهش ارزش روپیه که ناشی از افزایش تدریجی نرخ های سود ایالات متحده است که باعث تقویت دالر آمریکا شده است، بعمل آمده است. هند در گذشته ، قراردادهای مبادله ارز با برای مبلغ کمتر جاپان امضا کرده بود. اما حجم معامه در زمان های اخیر با توجه به روابط رو به رشد مابین دو کشور افزایش می یابد. در سال ۲۰۱۳، طرفین ترتیبات گسترش مبادله ارز دو جانبه مابین بانک مرکزی هند  و بانک جاپان را از ۱۵تا ۵۰ بلیون دالر به تصویب رسانده بود. چنانکه وزارت مالیه هند توضیح می دهد که پیمان هند و جاپان به هند اجازه می دهد تا “سرمایه خارجی” را هنگام نیازمندی بگیرد و در کاهش هزینه های مالی برای شرکت های هند در حالی که دسترسی به بازار سرمایه خارجی می کند، کمک نماید.

آقای شکتی کانتا داس عضو پانزدهمین کمیسیون مالی هند اظهار داشت که توافق نامه مبادله ارز تاثیر مثبت بر تأمین مالی کسری حساب فعلی هند المخفف سی.اِی.دی خواهد گذاشت. نظر به این حقیقت که فعلاً هند بر جنبه خارجی مواجه با قدری ناراحتی ها بعلت بیجک رو به افزایش واردات و تحکیم بیشتر ارزش دالر امرکایی می باشد. پیمان ارز مبادله بین هند و جاپان فشارهای مداوم در موقعیت تعادلی هند را کاهش خواهد داد و بدرین وسیله اقتصاد خارجی هند تقویت خواهد یافت. توافق نامه مبادله ارز کمک خواهد کرد تا روپیه هند ارزش خود را دوباره به دست آورد. مبادله ارز به معنای آن است که بانک مرکزی جاپان روپیه های هند را قبول خواهد کرد و دالر آمریکی به بانک مرکزی هند بدهد و همین طور بانک مرکزی هند ین جاپانی را قبول خواهد کرد و برای تثبیت نرخ ارز یک دیگر دالر ها را به بانک جاپان دهد. مبادله ارز خارجی یک ابزار موثر و کارآمد بخاطر مدیریت پول نقد برای کشورها می باشد.

تحلیلگران باور بر این هستند که چنین معامله مبادله ارز نیز می تواند در کاهش ترس ها که هند برای مقابله با کسر حساب روان خود، وسایل کافی ندارد، مفید باشد. اگر وضعیت اقتصاد جهانی بدتر می شود،. معامله برای هند به دلایل روحی مهم است نسبت به استفاده واقعی آن به حیث تسهیلات احتمالی تا به حال استفاده نشده است از وقتی که هند در سال ۲۰۰۸میلادی با جاپان وارد چنین پیمان شده است. این معامله مبادله در ذخایر ارزی کشور اضافه می کند و یک افزایش احساساتی به روپیه فراهم می نماید که که به علت عدم اطمینان جهانی شاهد وقوع بی نظمی پی در پی است. این تسهیل از لحاظ فنی، ذخایر ارزی کشور را با ۳۹۳.۵ ملیون دالر بوسیله ۷۵ملیون دالر دیگر افزایش خواهد داد.