تیم گجرات لینس تیم رایزنگ پونه سوپر گینتز را شکست داد.

تیم گجرات لینس با تفاوت ۷ ویکت تیم رایزنگ پونه سوپر گینتز را در یک مسابقه لیک برتر هند در انجمن کریکت شوراشترا در راجگوت شب گذشته شکست داد. تیم در کل ۱۷۲ دوش ساخت که در آن میکلم یک بازی خوب را همرا با ۴۹ دوش و به ترتیب  دوین سمت ۴۷ دوش کرد که به گونه فوری در آغاز مسابقه فقط در ۵۳ بال ۹۴ دوش را ثبت کردند. قبلا تیم رایزنگ پونه سوپر گینتز بازی را آغاز کرد که ۱۷۱ برای ۸ سکور را ثبت نمود که در آن ستوین سمت ۴۳ دوش و منوج تیواری  ۳۱ دوش کردند که آنها از جمله گلزن اصلی  این تیم شمرده شدند. در یک مسابقه دیگر در بنگلور تیم ممبی اندینز تیم  رویل چلنجرس بنگلور را با تفاوت ۴ ویکت شکست داد.  در جدول مسابقه امروز تیم کلکته نایت رایدرس با تیم سن ریزس حیدراباد در کلکته بازی خواهد کرد.  مسابقه به ساعت ۴ بعد از ظهر آغاز می شود.  در دومین بازی روز تیم  کینگز الیون پنجاب همرابا تیم دهلی دیردیوالس  در میدان کریکت فیروز شاه کتله در دهلی جدید بازی خواهد کرد.  مسابقه به ساعت ۸ شام آغاز می شود.