جانتی رودز، بازیکن پیشین کریکت آفریقای جنوبی، همرا با هزاران نفر از شرکت کنندگان در ماراتن اشتراک خواهد کرد

جانتی رودز، بازیکن پیشین کریکت آفریقای جنوبی، همرا با هزاران نفر از شرکت کنندگان در ماراتن شرکت ایرتل بروز یکشنبه اشتراک خواهد کرد. رودز که در سال ۲۰۰۳ پس از ۵۲ بازی تست و۲۴۵بازی اُ دی آی بازنشسته شد، در رده بزرگ دهلی دوش خواهد کرد. مسابقه آی اِی اِی اِف گولد لیبل ریز که یکی از سریعترین دوره های جهان شناخته شده است و برای ورزشکاران کلاس جهانی و بهترین هند برگزیده شده است. رویداد جشنواره با جایزه ۲۸۰۰۰۰ دلاری شاهد بیش از۳۴۰۰  دونده در پنج دسته مختلف – نیمه ماراتن، دوش باز ۱۰ کیلو متری، دوش بلند دهلی، دوش شهروندان ارشد و قهرمانان با معلولیت است. رودز در نقش خود در این رویداد، گفت: او با دیدن تغییر به طور کلی در ذهنیت مردم نسبت به  دوش و فیتنس شگفت زده شده است.