جشنواره ادبیات هند و نپال ۲۰۱۸ در برگنج  نپال آغاز شد

جشنواره ادبیات نپال و هند در سال ۲۰۱۸ میلادی در برگنج  نپال آغاز شده است. محمد لالبابو رائوت سر وزیر ولایت دو گفت که این یک نقش مهمی در تقویت روابط هند و نپال ایفا خواهد نمود. او گفت که هر دو کشور دارای روابط دیرینه مذهبی، فرهنگی و اجتماعی هستند و تبادل ادبی را این را بیشتر تقویت خواهد بخشید. به این موقع نویسندگان برجسته از هر دو کشور نیز قدردانی شدند. حدود ۲۵۰ شرکت کننده از هند و نپال در این جشنواره دو روزه حضور دارند. این رویداد توسط انجمن همکاری نپال و هند برگزار شده است.